Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη τον μήνα Ιανουάριο.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων
Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα: Πρόσληψη 8 ατόμωνό Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη Προσωπικού 8 Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA): Πρόσληψη 1 ατόμου9

ΑΣΕΠ(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗαρ.πρωτ.2421.6-8/89557/2017,ΦΕΚ 42/Γ720-12-2017): Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας έτους 2017,
προερχόμενων από ιδιώτες Οδοντιάτρους και Ψυχολόγους
Πολυτεχνείο Κρήτης- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 5 ατόμων
Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών: Πρόσληψη 1 ατόμου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης/
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας : Πρόσληψη 2 ατόμων
Α.Σ.Ε.Π. : Τροποποίηση της Προκήρυξης 1Γ/2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 40/1-12-2017(τ. ΑΣΕΠ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»/Ινστιτούτο Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ν.Π.Ι.Δ. «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών»: Πρόσληψη 10 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου: Πρόσληψη 22 ατόμων

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»: Πρόσληψη έως 1 άτομο
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 8 ατόμων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 6 ατόμων
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 10 ατόμων
Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 5 ατόμων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 6 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT): Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA): Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Βέροιας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη 4 ατόμων
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Φαρσάλων: Πρόσληψη 3 ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»»,:
Πρόσληψη 2 ατόμων

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: Πρόσληψη 3 ατόμων
Δήμος Βύρωνα: Πρόσληψη 4 ατόμων
Δήμος Αργιθέας: Πρόσληψη 2 ατόμων
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: Πρόσληψη 1 ατόμου
Δήμος Θηβαίων: Πρόσληψη 10 ατόμων
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών: Πρόσληψη 1 ατόμου
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST): Πρόσληψη 1 ατόμου Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων
Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.: Πρόσληψη Προσωπικού
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου: Πρόσληψη 2 ατόμων
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής/Υπηρεσία Ασύλου: Πρόσληψη 131 ατόμων

Γενική Γραμματεία Συντονισμού: Πρόσληψη 2 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Συμβούλιο Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. : Πρόσληψη 20 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 12 ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ) 42
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Πρόσληψη Προσωπικού (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)