Εντός της εβδομάδας πρόκειται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποδοχής των αιτήσεων ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις από ελεύθερους επαγγελματίες και γενικότερα από φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ρύθμιση αφορά όσους δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, και να έχουν σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.

Οι συνολικές οφειλές του προς ρύθμιση ανά πιστωτή (Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται: οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση έως 3.000 ευρώ, οι δόσεις φθάνουν τις 36 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ, χωρίς όμως καμιά διαγραφή προσαυξήσεων.

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή /και τους ΦΚΑ, διαγράφεται το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα
Ρεπορτάζ: Κώστας Τσάβαλος

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!