ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσλήψεις στο δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμος Κιλελέρ ύστερα από την υπ’ αριθ. 355/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:7ΤΔ9ΩΕΝ-ΑΗ1), η οποία επικυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά
προσόντα χρονική περίοδο:

πίνακας προσλήψεων

Προκήρυξη για προσλήψεις στο δήμο Κιλελέρ

Περισσότερα Εδω