Το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες μειώθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ στα 19,8 δισ. μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) προς την ΕΚΤ. Η μείωση αντικατοπτρίζει την βελτίωση της ρευστότητας του τραπεζικού τομέα.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΤτΕ έχει ως εξής:

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 19,8 δισεκ. ευρώ έως και την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,2 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!