Η ΕΚΤ δεν έφερε αντίρρηση στην μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες κατά 3,2 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στα 16,6 δισ. ευρώ σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

H μείωση αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Πιο αναλυτικά:

Στις 8 Μαρτίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 16,6 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 3,2 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδώ!