Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας, με στόχο την προστασία των δασών και την πρόληψη των πυρκαγιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία 5.066 νέων θέσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, από τις οποίες οι 428 αφορούν τη Θεσσαλία. Οι ωφελούμενοι θα κατανεμηθούν στα δασαρχεία όλης της χώρας, και αφού περάσουν ένα διάστημα εκπαίδευσης θα εργαστούν στα δάση προκειμένου να προστατεύεται ο δασικός πλούτος της χώρας από τον ενδεχόμενο πυρκαγιάς.

Οι εργαζόμενοι θα εργαστούν με όρους πλήρους απασχόλησης όπως σε όλα τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και θα αμείβονται όπως και στα υπόλοιπα προγράμματα.

Μετά τη λήξη του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα μπορούν να κάνουν χρήση της εμπειρίας τους για το μελλοντικούς διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.

Η δημόσια πρόσκληση θα δημοσιευτεί σε λιγότερο από 15 μέρες, με σκοπό να ξεκινήσουν εργασία πριν το καλοκαίρι και γενικότερα πριν από την έναρξη της πύρινης περιόδου.

Θα προσληφθούν δασολόγοι-δασοπόνοι οι οποίοι θα είναι επιστάτες των συνεργείων που θα δημιουργηθούν, καθώς επίσης εργάτες για την υλοτομία, οδηγοί, λογιστές κ.ά.

Η κατανομή θα γίνει με βάση βασικά χαρακτηριστικά, όπως η επικινδυνότητα των περιοχών, η έκταση των περιοχών και οι ειδικές περιοχές προστασίας.