Άρχισε από την οδό Σπυρίδη η ανάπτυξη του εορταστικού φωτισμού με τα συνεργεία του Δήμου Βόλου να απλώνουν τα λαμπάκια πάνω από τους πεζοδρόμους για να σχηματιστεί ο μπλε ουρανός.