Connect with us

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεργασία των κρατών μελών και της Επιτροπής για την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης

Δημοσιεύτηκε

onΗ Επιτροπή, στη συνέχεια της ανακοίνωσης της στρατηγικής της για την τεχνητή νοημοσύνη (AI/ΤΝ), η οποία εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2018, παρουσιάζει σήμερα ένα συντονισμένο σχέδιο που εκπονήθηκε από κοινού με τα κράτη μέλη για την προώθηση της ανάπτυξης και της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη.

Το σχέδιο αυτό προτείνει κοινές δράσεις για στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής, σε τέσσερις βασικούς τομείς: αύξηση των επενδύσεων, διάθεση περισσότερων δεδομένων, προώθηση του ταλέντου και διασφάλιση της εμπιστοσύνης. Η ενίσχυση του συντονισμού είναι ουσιαστική προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί η κορυφαία παγκοσμίως περιοχή για την ανάπτυξη και τη χρήση πρωτοποριακής, ηθικής και ασφαλούς τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτό το σημαντικό βήμα: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε για την συγκέντρωση δεδομένων – την πρώτη ύλη για τη τεχνητή νοημοσύνη – σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας του καρκίνου. Θα συντονίσουμε τις επενδύσεις: στόχος μας είναι να φτάσουμε τουλάχιστον τα 20 δισ. ευρώ ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων έως το τέλος του 2020. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την εργασία. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί ένα όμορφο απόκτημα, αφορά το μέλλον μας».

Η Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ πρόσθεσε: «Όπως συνέβη και με τον ηλεκτρισμό στο παρελθόν, η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει τον κόσμο. Μαζί με τα κράτη μέλη θα αυξήσουμε τις επενδύσεις για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, θα στηρίξουμε τις προηγμένες δεξιότητες και θα μεγιστοποιήσουμε τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Το συντονισμένο σχέδιο δράσης θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα δρέψει τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων και θα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με παράλληλη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης και σεβασμό των ηθικών αξιών».

Εκπρόσωποι των κρατών μελών, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Επιτροπής συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου για να εντοπίσουν συνέργειες και κοινές δράσεις που θα επανεξετάζονται και θα επικαιροποιούνται πλέον σε ετήσια βάση. Έδωσαν προτεραιότητα σε τομείς δημόσιου συμφέροντος, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η κινητικότητα, η ασφάλεια και η ενέργεια. Συμφώνησαν ως προς τα εξής:

1. Μεγιστοποίηση των επενδύσεων μέσω συμπράξεων

Τα επίπεδα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη στην ΕΕ είναι χαμηλά και υπάρχει κατακερματισμός σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου, όπως τις ΗΠΑ και την Κίνα. Σύμφωνα με τη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο, το σχέδιο προβλέπει αυξημένο συντονισμό των επενδύσεων, με αποτέλεσμα μεγαλύτερες συνέργειες και τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τώρα μέχρι τα τέλη του 2020 και πάνω από 20 δισ. ευρώ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων την επόμενη δεκαετία.

Συμπληρώνοντας τις εθνικές επενδύσεις, η Επιτροπή θα επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ έως το 2020, περισσότερα κατά 70 % σε σύγκριση με την περίοδο 2014-2017. Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027) η ΕΕ έχει προτείνει να επενδύσει στην τεχνητή νοημοσύνη τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη».

Οι κοινές δράσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων για τις επενδύσεις περιλαμβάνουν:

• Εθνικές στρατηγικές για την τεχνητή νοημοσύνη: έως τα μέσα του 2019, όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν χαράξει τις δικές τους στρατηγικές που θα περιγράφουν τα επίπεδα επενδύσεων και τα μέτρα εφαρμογής, τα οποία θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ.

• Νέα ευρωπαϊκή σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την τεχνητή νοημοσύνη: θα υπάρξει νέα σύμπραξη έρευνας και καινοτομίας για την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και βιομηχανίας στην Ευρώπη και να καθοριστεί κοινό στρατηγικό ερευνητικό θεματολόγιο για την τεχνητή νοημοσύνη.

• Νέο ταμείο για την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης: η Επιτροπή θα στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις και φορείς καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών στις αρχικές φάσεις τους, καθώς και σε εταιρείες στη φάση της επέκτασής τους.

• Ανάπτυξη και σύνδεση των πρωτοπόρων παγκοσμίως κέντρων τεχνητής νοημοσύνης: θα αναπτυχθούν και θα συνδεθούν ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας για την τεχνητή νοημοσύνη, θα δημιουργηθούν εγκαταστάσεις δοκιμών παγκόσμιας κλάσης σε τομείς όπως η συνδεδεμένη κινητικότητα και θα ενθαρρυνθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την οικονομία μέσω των κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (σήμερα ανακοινώνεται διάθεση 66 εκατ. ευρώ για κόμβους ρομποτικής). Θα δρομολογηθεί επίσης μια πιλοτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας για τη στήριξη της επόμενης γενιάς τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

2. Δημιουργία ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων

Για τη μελλοντική ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης απαιτείται πρόσβαση σε μεγάλα, ασφαλή και εμπεριστατωμένα σύνολα δεδομένων. Σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κοινούς ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων για να καταστήσει την διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων απρόσκοπτη, διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων.

Ο τομέας της υγείας μπορεί να ωφεληθεί ιδιαιτέρως από την τεχνητή νοημοσύνη: σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κοινής βάσης δεδομένων υγείας με ανωνυμοποιημένες υπολογιστικές τομογραφίες τραυματισμών, που θα έχουν δωριθεί από ασθενείς, για τη βελτίωση της διάγνωσης και της θεραπείας για τον καρκίνο μέσω τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Έως τα μέσα του 2019, η Επιτροπή θα δημιουργήσει κέντρο υποστήριξης για την ανταλλαγή δεδομένων, το οποίο θα παρέχει πρακτικές συμβουλές σε όλους τους Ευρωπαίους συμμετέχοντες στην οικονομία δεδομένων.

3. Καλλιέργεια των ταλέντων, των δεξιοτήτων και της διά βίου μάθησης

Τα ταλέντα που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ και στερούνται εξειδικευμένων προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή, από κοινού με τις ευρωπαϊκές χώρες, θα στηρίξει πτυχία προηγμένων γνώσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, μέσω, για παράδειγμα, ειδικών υποτροφιών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση για το σύνολο της κοινωνίας, και ιδίως για τους εργαζόμενους που επηρεάζονται περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στη στρατηγική της για την τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο, είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη στα εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων κλάδων, όπως της νομικής. Η πλήρης χρήση του συστήματος της «μπλε κάρτας» θα συμβάλει επίσης στη διατήρηση και την προσέλκυση επαγγελματιών τεχνητής νοημοσύνης υψηλής ειδίκευσης στην Ευρώπη.

4. Ανάπτυξη ηθικής και αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη εγείρει νέα ηθικά ζητήματα, για παράδειγμα τη δυνητικά μεροληπτική λήψη αποφάσεων. Προκειμένου να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη ώστε οι κοινωνίες να αποδεχτούν και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, το συντονισμένο σχέδιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνολογίας η οποία θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους κανόνες δεοντολογίας. Μια ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία εκπροσωπεί την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, εργάζεται επί κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για την ανάπτυξη και την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώτη έκδοση θα δημοσιευτεί έως τα τέλη του 2018 και οι εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν την τελική τους μορφή στην Επιτροπή τον Μάρτιο του 2019 μετά από ευρεία διαβούλευση μέσω της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Στη συνέχεια, η φιλοδοξία είναι να προωθηθεί η δεοντολογική προσέγγιση της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή επιδιώκει τη συνεργασία με όλες τις τρίτες χώρες που επιθυμούν να μοιραστούν τις ίδιες αξίες.

Ιστορικό

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη, πρότεινε να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη επί ενός συντονισμένου σχεδίου για την τεχνητή νοημοσύνη έως τα τέλη του 2018, με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των επενδύσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, την ενθάρρυνση των συνεργειών και της συνεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον από κοινού καθορισμό της μελλοντικής πορείας ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ στο σύνολό της θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εν λόγω πρόταση για συντονισμένο σχέδιο βασίστηκε στη δήλωση συνεργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία κατατέθηκε την «ψηφιακή ημέρα», τον Απρίλιο του 2018, και υπογράφηκε από όλα τα κράτη μέλη και τη Νορβηγία. Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2018.

Το σημερινό συντονισμένο σχέδιο για την «Τεχνητή νοημοσύνη με τη σφραγίδα της Ευρώπης» περιγράφει δράσεις που θα αρχίσουν το 2019 ή το 2020 και προετοιμάζει το έδαφος για τις δραστηριότητες κατά τα επόμενα έτη.

Ο συντονισμός με τα κράτη μέλη θα συνεχιστεί και το σχέδιο θα αναθεωρείται και θα επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Η νέα υπηρεσία γνώσεων περί τεχνητής νοημοσύνης της Επιτροπής, «AI Watch», θα συμβάλλει στην παρακολούθηση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη και στην εφαρμογή του συντονισμένου σχεδίου.

Για να στεφθεί το σχέδιο αυτό με επιτυχία, πρέπει να ολοκληρωθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά και το ρυθμιστικό της πλαίσιο. Τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατό σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις για την κυβερνοασφάλεια, τα ανοιχτά δεδομένα και τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης.

Περισσότερα Εδω

Continue Reading

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμογή στο κινητό μπορεί να «ακούσει» την ωτίτιδα

Δημοσιεύτηκε

on

By


Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 09:28

Εφαρμογή στο κινητό μπορεί να «ακούσει» την ωτίτιδα

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν την πρώτη εφαρμογή για «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, η οποία μπορεί να διαγνώσει τις μολύνσεις των αυτιών στα παιδιά, εκπέμποντας ένα ανεπαίσθητο ήχο και ακούγοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος αντανακλάται πίσω.

Για να λειτουργήσει η εφαρμογή (app), το μόνο που χρειάζεται είναι ένα smartphone και ένα χωνί από διπλωμένο χαρτί. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», η νέα εφαρμογή ανιχνεύει με ποσοστό ακρίβειας 85% κατά πόσο υπάρχει υγρό πίσω από το τύμπανο του αυτιού.

Τα παιδιά πολύ συχνά εμφανίζουν ωτίτιδες, οι οποίες έχουν ασαφή συμπτώματα (π.χ. πυρετό) ή τα ίδια δεν είναι σε θέση να υποδείξουν τι ακριβώς είναι αυτό που τα ενοχλεί. Αποτελεί επομένως πρόκληση για το γονιό να κρίνει πότε πρέπει να πάει το παιδί του σε ειδικό.

Η εφαρμογή, που έρχεται να λύσει αυτό το πρόβλημα και δημιουργήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Σιάμ Γκολακότα και τον Τζάστιν Τσαν, εκπέμπει ένα συνεχόμενο ήχο διάρκειας μόλις 150 χιλιοστών του δευτερολέπτου μέσω του χάρτινου χωνιού, το οποίο τοποθετείται κοντά στο αυτί. Τόσο οι οξείες όσο και οι χρόνιες λοιμώξεις του αυτιού δημιουργούν υγρό πίσω από το τύμπανο, με αποτέλεσμα ο ήχος που κανονικά θα δονούσε το τύμπανο, να ανακλάται πίσω απαράλλαχτος.

Η εφαρμογή, που χρησιμοποιεί ένα ειδικό αλγόριθμο για να «διαβάσει» τον ήχο, έχει ελεγχθεί σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 17 ετών και η κατά 85% διαγνωστική αποτελεσματικότητά της, όσον αφορά την ύπαρξη υγρού λόγω της λοίμωξης, φανερώνεται από τη σύγκριση της με εξειδικευμένες ιατρικές μεθόδους όπως είναι το τυμπανόγραμμα.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους χαρτιού και με διαφορετικά είδη smartphone. Η καινοτομία της έγκειται ακριβώς στο ότι είναι εύκολη στη χρήση, οπότε μπορούν και οι ίδιοι οι γονείς να τη χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, ώστε να αποφασίσουν εάν το παιδί τους χρήζει επίσκεψης σε γιατρό. Οι ερευνητές δεν βρήκαν καμία διαφορά στην ακρίβεια ανάμεσα στους ωτορινολαρυγγολόγους και στους γονείς που δοκίμασαν μόνοι τους την εφαρμογή στα παιδιά τους.

Η εφαρμογή πρέπει να εγκριθεί πρώτα από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, κάτι που αναμένεται έως το τέλος του έτους, προτού κυκλοφορήσει στην αγορά.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 09:30

Περισσότερα Εδω

Continue Reading

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Είσοδος στην αγορά της Αλβανίας

Δημοσιεύτηκε

on

By


Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 19:35

MLS Innovation Inc: Είσοδος στην αγορά της Αλβανίας

Η MLS ανακοινώνει την είσοδό της στην αγορά της Αλβανίας, την τέταρτη αγορά του εξωτερικού στην οποία εισέρχεται μετά από την Κύπρο, τη Σερβία και τη Βουλγαρία. Η Αλβανία, με πληθυσμό 2,8 εκ. λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί αγορά στην οποία η MLS θα επιδιώξει να παίξει σημαντικό ρόλο.

Η MLS πηγαίνει στην αγορά της Αλβανίας με το MLS Easy™ και τα MLS Smartphones και Tablets

Το λειτουργικό σύστημα του MLS Easy™αναπτύχθηκε και στην Αλβανική γλώσσα. Επίσης, τόσο τα MLS Smartphones και Tablets όσο και το MLS Easy™ ενσωματώνουν στα Αλβανικά την υπηρεσία Live Services η οποία δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να αναζητούν τα κοντινότερα εστιατόρια, βενζινάδικα, φαρμακεία, τράπεζες, νοσοκομεία, σημεία στάθμευσης ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος στην Αλβανία, και – όταν ζητείται – να πλοηγούνται σε αυτά. Η MLS, θα εξετάσει στο εγγύς μέλλον την πιθανότητα να αναπτύξει στην αλβανική γλώσσα και την αναγνώριση φωνής.

Η MLS θα συνεργαστεί με την ελληνικών συμφερόντων Αλβανική εταιρεία DSA Digital Systems shpk. Η DSA θα  διανέμει τα προϊόντα της MLS στην Αλβανική αγορά.

Η MLS σε συνεργασία με την DSA, θα συνεργαστεί με τους τοπικούς παρόχους της Αλβανίας με αιχμή του δόρατος το MLS Easy™. Μέσω του MLS Easy™ δίνεται η δυνατότητα στους τοπικούς παρόχους να μετακινήσουν χρήστες 2G (που στην Αλβανία είναι πάρα πολλοί) σε 4G με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων τους λόγω της χρήσης υπηρεσιών δεδομένων.

Επίσης, τα προϊόντα της MLS θα βρίσκονται στις τοπικές αλυσίδες λιανικής της Αλβανίας. Την εξυπηρέτηση After Sales θα αναλάβει η Elektro-servis Albania.

Η MLS υλοποιεί με συνέπεια το στρατηγικό της σχεδιασμό (2018-2021) με στόχο την επέκτασή της σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού από τις οποίες η εταιρεία προσδοκά σημαντική ανάπτυξη. Το ποσοστό των εξαγωγών στις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας, αναμένεται από την φετινή κιόλας χρήση να είναι διψήφιο.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 19:35

Περισσότερα Εδω

Continue Reading

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Alcatel 1S είναι τώρα είναι διαθέσιμο

Δημοσιεύτηκε

on

By


Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 20:30

Το Alcatel 1S είναι τώρα είναι διαθέσιμο - Βασική εμπειρία με εξαιρετική απόδοση

Θες να κάνεις πιο εύκολη τη ζωή σου, αλλά δεν είσαι πρόθυμος να εγκαταλείψεις τις σύγχρονες ανέσεις; Τότε, αυτή είναι η συσκευή που χρειάζεσαι! Το Alcatel 1S φέρνει την προσβασιμότητα και λειτουργικότητα στην αγορά και παρουσιάστηκε από την TCL communication στο  Mobile World Congress 2019 στη Βαρκελώνη.

Εύκολη χρήση

Προσφέροντας premium χαρακτηριστικά και λογισμικό, το Alcatel 1S παρέχει μια ομαλή εμπειρία χρήσης, ακόμα και σε όσους ξεκινούν τώρα. Με όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά που θα περίμενε κανείς, έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή, 3 GB RAM σε συνδυασμό με 32GB μνήμη  και Android Pie, αυτή η συσκευή είναι τέλεια για οποιονδήποτε είναι στον δρόμο, χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος και έχει πολλά να κάνει μέσα στην ημέρα με ένα χρηστικό smartphone.

Δημιουργικές φωτογραφίες στα δάχτυλά σου

Εμπνεύσου και αποτύπωσε τον κόσμο γύρω σου με real-time bokeh εφέ χάρη στη διπλή κύρια κάμερα 16MP + 2MP. Με διάφραγμα που ανιχνεύει το φως στην κύρια κάμερα και το LED flash στην μπροστινή, θα έχεις τη δυνατότητα να απαθανατίζεις πολλών ειδών φωτογραφίες, από τοπία έως selfies, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ενσωματώνοντας ένα λεπτό πλαίσιο το Alcatel 1S εφαρμόζει στο χέρι άνετα και επίσης διαθέτει έναν αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος και λογισμικό αναγνώρισης προσώπου (FaceKey) που επιτρέπει έναν υγιή συνδυασμό ασφάλειας και άνεσης.

 

Περισσότερα για το Alcatel 1S μπορείτε να δείτε, πατώντας εδώ.

 

Εξαιρετική θέαση με premium εμφάνιση

Το Alcatel 1S παρουσιάζεται στους χρήστες ως μια κομψή και συγχρόνως οικονομική επιλογή. Με την 5.5’» 18:9 HD+ FullView οθόνη, το Alcatel 1S σου εξασφαλίζει μια εξαιρετική εμπειρία θέασης και λεπτεπίλετου σχεδιασμού. Ενσωματώνοντας μια 2.5D γυάλινη μπροστινή όψη και λεία μεταλλική βαμμένη πίσω όψη, αυτό το smartphone είναι άρτιο τόσο σε σχεδιασμό όσο και σε απόδοση.

Διαθεσιμότητα

Απόκτησε το Alcatel 1S τώρα από 119,90€ και διάλεξε το δικό σου ανάμεσα στα δυο ματ μεταλλικά χρώματα: Μαύρο και Μπλε


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 20:30

Περισσότερα Εδω

Continue Reading

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δημοφιλή