Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πρόγραμμα τροχονομικής αστυνόμευσης και οδικής ασφάλειας από χθες στην Κρήτη

Published

on

Νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τροχονομικής αστυνόμευσης και οδικής ασφάλειας, υλοποιείται από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου σε όλη την Κρήτη.
Στόχος του προγράμματος είναι η συνολική αναβάθμιση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στο νησί της Κρήτης, μέσω κυρίως της πρόληψης και αποτροπής και της μείωσης – στο μέγιστο δυνατό βαθμό – των τροχαίων ατυχημάτων.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-8 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ ΕΠΑΤΑΜΗΝΟ 2019 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΤΟΣ 2017 & 2018 ΕΩΣ Α΄ ΕΠΤΑΜΗΝΟ 2019
ΔΕΥΤΕΡΑ 21,74% 15,91% 18,89% 10,00% 16,67%
ΤΡΙΤΗ 8,70% 4,55% 6,67% 20,00% 10,00%
ΤΕΤΑΡΤΗ 6,52% 18,18% 12,22% 13,33% 12,50%
ΠΕΜΠΤΗ 13,04% 11,36% 12,22% 3,33% 10,00%
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19,57% 11,36% 15,56% 10,00% 14,17%
ΣΑΒΒΑΤΟ 13,04% 20,45% 16,67% 23,33% 18,33%
ΚΥΡΙΑΚΗ 17,39% 18,18% 17,78% 20,00% 18,33%

Το απόγευμα της Δευτέρας, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το πρόγραμμα, συγκροτήθηκαν 45 συνεργεία ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν 1.317 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 571 παραβάσεις και συγκεκριμένα 151 για μη χρήση κράνους, 87 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 9 για κατανάλωση αλκοόλ και 324 για λοιπές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι για την εκπόνηση του Σχεδίου προηγήθηκε «χαρτογράφηση» των τροχαίων ατυχημάτων – κυρίως των θανατηφόρων – που έλαβαν χώρα στην Κρήτη, από το έτος 2017 μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο.

ΧΑΡΤHΣ ΕΜΦΑΙΝΩΝ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (19) ΣΤΟN ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΕΤΟΣ 2017 – Α΄ ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2019.

Συγκεκριμένα αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα τροχαία ατυχήματα και κυρίως:

• το είδος και τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων,
• τις ημέρες και ώρες τέλεσης τους,
• το είδος των εμπλεκόμενων οχημάτων,
• το οδικό δίκτυο στο οποίο έλαβαν χώρα,
• την ιδιότητα και την ηλικία των παθόντων και
• την τήρηση ή μη των μέτρων ασφάλειας.

Με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από τη «χαρτογράφηση» των τροχαίων ατυχημάτων καθορίστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών και προκρίθηκε το πλέγμα των δράσεων, με κεντρικούς άξονες:
 την εμφανή αστυνόμευση,
 την προληπτική παρουσία και δράση,
 τη διενέργεια αποτελεσματικών και ουσιαστικών τροχονομικών ελέγχων
 την αναβαθμισμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση και
 την άσκηση τεχνικής αστυνόμευσης.

Σημειώνεται ότι με το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τροχονομικής αστυνόμευσης, επιδιώκεται:

• η συνεχής και έντονη παρουσία της Αστυνομίας, όχι μόνο στο βασικό και εθνικό αλλά και λοιπό οδικό δίκτυο, όπου παρατηρείται τέλεση τροχαίων ατυχημάτων,
• ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός συνεργείων τροχονομικών ελέγχων, οι οποίοι θα εστιάζουν στις «επικίνδυνες» παραβάσεις, που συντείνουν στην τέλεση τροχαίων ατυχημάτων και λειτουργούν επιβαρυντικά στις συνέπειες αυτών (μέθη, χρήση κράνους/ ζώνης, υπερβολική ταχύτητα, παραβάσεις που αφορούν σε βαρέα οχήματα κλπ), σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου,
• η πλήρης αξιοποίηση των Ομάδων Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.),
• η πλήρης αξιοποίηση των διατιθέμενων τεχνικών μέσων,
• ο συνεχής έλεγχος του οδικού δικτύου για την καταγραφή και την έγκαιρη επισήμανση τόσο των βλαβών – φθορών – ατελειών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφάλειας των οδών, όσο και της ανάγκης εξοπλισμού – τροποποίηση της οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, ενημερώνοντας παράλληλα τους αρμοδίους για τη συντήρηση τους Φορείς.

Με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό και τη φιλοσοφία του νέου ολοκληρωμένου προγράμματος τροχονομικής αστυνόμευσης και οδικής ασφάλειας οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου έχουν καταρτίσει επιμέρους Σχέδια, προσαρμοσμένα απόλυτα στις τοπικές συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών τους.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η υλοποίηση του ολοκληρωμένου προγράμματος τροχονομικής αστυνόμευσης και οδικής ασφάλειας έχει ανατεθεί αρμοδίως στο Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) και στα υφιστάμενα σε αυτό κλιμάκια και σταθμό, στα Τμήματα Τροχαίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου Λασιθίου καθώς και στα είκοσι Αστυνομικά Τμήματα μεικτής αρμοδιότητας της Κρήτης.

Μάλιστα οι τέσσερις Διευθύνσεις Αστυνομίας της Κρήτης και το Τμήμα Τροχαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης εκδίδουν εβδομαδιαίο πρόγραμμα συνεργείων τροχονομικών ελέγχων, στο οποίο εμφαίνονται ο χρόνος και ο τόπος, όπου δραστηριοποιούνται τα συνεργεία ελέγχων.

Στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου προγραμματισμού δραστηριοποιούνται επίσης και συνεργεία ελέγχου μέθης, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου και στους κόμβους του Β.Ο.Α.Κ., στα σημεία εισόδου – εξόδου των πόλεων.

Τα συνεργεία ελέγχων μέθης ενεργοποιούνται και εκτάκτως σε εορταστικές εκδηλώσεις (πανήγυρεις κ.λπ.), ενώ για τη συγκρότηση τους θα ενημερώνονται οι διοργανωτές των εκδηλώσεων, προκειμένου στη συνέχεια να ενημερώνονται οι παρευρισκόμενοι σε αυτές.

Πέρα από το επιχειρησιακό προγραμματισμό έχει προβλεφθεί και μία σειρά δράσεων για την υποστήριξη του προγράμματος τροχονομικής ασφάλειας που περιλαμβάνουν:

• διανομή ενημερωτικών εντύπων προς τους οδηγούς-χρήστες του οδικού δικτύου, για την τήρηση του Κ.Ο.Κ. και τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων οδικής ασφάλειας,
• μέριμνα για την κατάρτιση, σε συνεννόηση με τις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, προγράμματος επισκέψεων σε σχολεία των Νομών για ενημέρωση και συζήτηση με τους μαθητές πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής,
• συμμετοχή σε λοιπές ενημερωτικές δράσεις για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών (τηλεοπτικές – ραδιοφωνικές εκπομπές κ.λπ.),
• διοργάνωση εβδομαδιαίας έκθεσης τροχαίας, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και
• συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φαρμακοποιών Κρήτης και Δωδεκανήσου για την προμήθεια αλκοολόμετρων μίας χρήσης και τη διανομή τους σε οδηγούς-χρήστες του οδικού δικτύου.
Για την αποτελεσματική υλοποίηση του Σχεδίου θα αξιοποιηθεί το σύνολο του διατιθέμενου προσωπικού και μέσων, ενώ η συνολική εποπτεία του προγράμματος έχει ανατεθεί στον Βοηθό του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης.

Μοιράσου το άρθρο:

Περισσότερα Εδω

Advertisement

Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δημοφιλή