Κατά την περίοδο 2005-2018, οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ αποτελούνταν κυρίως από ακατέργαστα και ενδιάμεσα προϊόντα, με το μερίδιο των τελικών προϊόντων να μειώνεται. Η προέλευσή τους επίσης εξελίχθηκε. Το μερίδιο των εισαγωγών από χώρες της Ευρώπης (εκτός ΕΕ) και της Νοτιοανατολικής Ασίας αυξήθηκε, ενώ αυτές από τη Νότια Αμερική μειώθηκαν. Συνολικά, ο αντίκτυπος των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων διατροφής είναι κυρίως συμπληρωματικός της παραγωγής της ΕΕ.

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τα παραπάνω είναι μεταξύ των βασικών ευρημάτων από τη «Μελέτη για τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής και τον ρόλο τους στις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ», που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η μελέτη διαπίστωσε ότι, για ορισμένα προϊόντα, η εξάρτηση από τις εισαγωγές υποδηλώνει πιθανή έκθεση σε ορισμένους κινδύνους της εφοδιαστικής αλυσίδας και ότι οι παράγοντες της αλυσίδας αξίας επηρεάστηκαν διαφορετικά από την αύξηση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων διατροφής. Ωστόσο, ορισμένα μέσα πολιτικής συμβάλλουν στον μετριασμό αυτών των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ή των δασμολογικών ποσοστώσεων στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ. Οι επιχειρηματικές στρατηγικές μετριάζουν επίσης αυτούς τους κινδύνους, μέσω στρατηγικών διαφοροποίησης, αναβάθμισης των προτύπων παραγωγής και επωνυμίας ή αναδιάρθρωσης της αλυσίδας αξίας.

Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων διατροφής είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στις διαρθρωτικές αλλαγές του γεωργικού τομέα της ΕΕ, για παράδειγμα όσον αφορά τις εκροές εργατικού δυναμικού και την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα της ΕΕ.

Παράλληλα, η μελέτη παρέχει μια ανάλυση του αντίκτυπου των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων διατροφής στη αγροτική παραγωγή της ΕΕ και σε άλλα μέρη της αλυσίδας αξίας μεταξύ 2005 και 2018, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καθοδηγείται από τρία θέματα που καλύπτουν 13 ερωτήσεις μελέτης, που κυμαίνονται από μια επισκόπηση των εισαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, τις τυπολογίες των αλυσίδων αξίας και των κινητήριων δυνάμεων πίσω από αυτές τις τάσεις των εισαγωγών, έως ερωτήσεις αξιολόγησης των επιπτώσεών τους.

Τέλος, περιλαμβάνει ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με το ποιοι παράγοντες βοήθησαν ή εμπόδισαν τους παράγοντες της αλυσίδας αξίας να αντιμετωπίσουν ή να επωφεληθούν από τις αυξημένες ροές εισαγωγών.

Ο «μακάβριος» τρόπος που δήμαρχος τιμωρεί τους μεθυσμένους οδηγούς