Οι κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής βασίζονται σε πέντε βασικές αρχές.

Ανοιχτή διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο μεθοδολογίας καθοδήγησης που θα χρησιμοποιήσει για μια σειρά επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με την καλή διαβίωση των εκτρεφόμενων ζώων ξεκίνησε η EFSA.

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οι γνωμοδοτήσεις, οι οποίες θα δημοσιευθούν μεταξύ Ιουνίου 2022 και Μαρτίου 2023, ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως βασικό συστατικό της στρατηγικής Από το αγρόκτημα στο πιάτο. Επίσης, θα καλύπτουν την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά, καθώς και την ευημερία στο αγρόκτημα συγκεκριμένων ειδών – μόσχων, ωοπαραγωγών ορνίθων, κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής, χοίροι, πάπιες, χήνες και ορτύκια και αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η μεθοδολογική καθοδήγηση θα ορίζει εναρμονισμένες μεθόδους και στρατηγικές που θα εφαρμόζονται με συνέπεια στις γνωμοδοτήσεις. Μεταξύ άλλων, απαριθμεί και περιγράφει τις συνέπειες για την ευημερία των συνθηκών εκτροφής που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν τα ζώα.

Το έγγραφο περιλαμβάνει επίσης μια νέα μεθοδολογία για την αξιολόγηση της καλής διαβίωσης συγκρίνοντας τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα ζώα στις φάρμες με «φυσικές» συνθήκες (π.χ. εάν τους δόθηκε απεριόριστος χώρος).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου 2022.

Η προστασία των ζώων εκτροφής

Οι πρώτοι κανόνες προστασίας των ζώων εκτροφής ανάγονται στη δεκαετία του ’70. Η οδηγία του 1998 σχετικά με την προστασία των ζώων στα εκτροφεία θέσπισε γενικά πρότυπα για την προστασία όλων των ζώων που εκτρέφονται ή κατέχονται για την παραγωγή τροφίμων, ερίου, δέρματος ή γούνας ή για άλλους σκοπούς γεωργικής εκμετάλλευσης – συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ερπετών και των αμφίβιων – και βασίζεται στην Ευρωπαϊκή σύµβαση για την προστασία των ζώων στις µονάδες εκτροφής του 1978.

Οι κανόνες για την προστασία των ζώων βασίζονται στις εξής πέντε ελευθερίες:

  • την απαλλαγή από την πείνα και τη δίψα
  • την απαλλαγή από τις καταπονήσεις
  • την απαλλαγή από τους πόνους, τους τραυματισμούς και τις νόσου
  • το δικαίωμα έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς
  • την απαλλαγή από το φόβο και την ψυχική ταλαιπωρία.
Πανδημία: Η εμβολιαστική… αντεπίθεση της Αφρικής