Connect with us

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αρχίζει άμεσα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στην πόλη και στα χωριά του Δήμου Καρδίτσας

Published

on

 

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει γνωρίσει ο Δήμος Καρδίτσας εδώ και δεκαετίες μέσα από μια εργολαβία, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα ο Δήμαρχος κ. Βασίλης Τσιάκος. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δημάρχου και του Καρδιτσιώτη αναδόχου Αθ. Γριβέλλα έγινε στο Δημαρχείο παρουσία και του αρμόδιου αντιδημάρχου κ. Π. Σβερώνη και προβλέπει άμεση έναρξη των ασφαλτοστρώσεων τις επόμενες ημέρες ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου θα αρχίσει να εκτελείται την Άνοιξη. Η έναρξη των ασφαλτοστρώσεων θα γίνει από τις οδούς Υψηλάντου και Καποδιστρίου.

Με την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Υπογράφουμε σήμερα με τον ανάδοχο μια πολύ μεγάλη σύμβαση ύψους 2,5 εκ. ευρώ που αφορά σε ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις οδών, από τα προβλήματα που δημιούργησε ο Ιανός στον Δήμο μας. Είναι ίσως το πιο μεγάλο έργο ασφαλτοστρώσεων που έγινε με μια εργολαβία εδώ και δεκαετίες. Θα πρέπει να τονίσω ότι μεγάλο κομμάτι του έργου έχει αναφορά στην πόλη και σε χωριά που είχαμε μεγάλες καταστροφές στις οδικές υποδομές. Ωστόσο υπάρχουν κομμάτια του έργου που αφορούν και σε πολλά χωριά του Δήμου μας που είχαν λιγότερα προβλήματα λόγω Ιανού. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι για ασφαλτοστρώσεις έχουμε μια ακόμη πολύ μεγάλη εργολαβία ύψους 1,7 εκ ευρώ που τιτλοφορείται «αγροτική οδοποιία» και εξελίσσεται σε 15 χωριά της Καρδίτσας. Η σύμβαση της αναμένεται να  υπογραφεί μέχρι τέλους του έτους ώστε να αρχίσει να εξελίσσεται την Άνοιξη οπότε ο καιρός ευνοεί παρόμοιες εργασίες. Τα έργα ασφαλτόστρωσης όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, θα συνδυαστούν και με ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα κατασκευής πεζοδρομίων ύψους 3,7 εκ. ευρώ. Έτσι μιλάμε για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε όλο το μήκος και το πλάτος του Δήμου. Τέλος στο προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να αρχίσουν μια σειρά από νέες εργολαβίες. Για να φτάσουμε στην έναρξη αυτών των έργων χρειάστηκε να γίνει συστηματική και επίπονη προσπάθεια από τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου. Συνεχίζουμε με δουλειά και κυρίως με μεγάλη αγάπη για τον τόπο, να αλλάζουμε την Καρδίτσα ώστε να γίνει ο Δήμος που αξίζει να ζεις» κατέληξε στη δήλωση του ο Δήμαρχος.

Το έργο ασφαλτοστρώσεων σε γενικές γραμμές

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν οι οποίες ωστόσο μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν με την πρόοδο των εργασιών είναι οι παρακάτω:

Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (Α.Τ. -16)

Πόλη Καρδίτσας:

Οδοί :   Σαμαροπούλου( 550,00μ.μ.)-Χ. Φλωράκη& Κουμουνδούρου (1.250,00 μ.μ.) –  

            Α. Παπανδρέου(600,00μ.μ.) –Λ.Δημοκρατίας(500,00μ.μ.)Καποδιστρίου(1.150,00μ.μ.)- 

             Υψηλάντου(950,00μ.μ.)-Μπλατσούκα(400,00μ.μ.) –Δ. Λάππα(400,00μ.μ.)-

            Θεσσαλιώτιδος(400,00μ.μ.)-Βασιαρδάνη(300,00μ.μ.)-

               Ιχνών(300,00μ.μ.) –Μήλου(100,00μ.μ.) –Ιεζεκιήλ(700,00μ.μ. )-Μ. 

             Αλεξάνδρου(700,00Μ.Μ.)-Καραισκάκη(1.200,00μ.μ.)

              Σ=9.500,00 μ.μ.Χ6,50=61.750,00μ2 προς στρογγύλευση 62.000,00 μ2.

Ασφαλτική προεπάλειψη ( Α.Τ.-17 )

         α. Πόλη Καρδίτσας

Οδοί :Τέρμα Κ. Καβάφη(150,00μ.μ.) , Φροξυλιά (100.00μ.μ.) , ανώνυμος Ο.Τ. 727-731(100,00μ.μ.), Κτημένου (100,00μ.μ.) ,  , τέρμα Κωστάμη (50,00μ.μ.) ,ανώνυμοι στην περιοχή Ζαχαριώτες Ο.Τ.1048-1054 (400,00μ.μ.) , πίσω από το ΚΤΕΛ-κλειστό πάλης Ο.Τ.1012-13,1004-06, 1026-27,1033-34(400,00μ.μ.) .

V=1.300μ.μ.X7,00X0,60=5.460,00 μ3

β. Τ.Κ. Ρούσσο

V=125,00 μ.μ.Χ7,00 +40,00Χ6,00=1.115,00 μ

            ΣΥΝΟΛΟ :10.215,00 μ2 προς στρογγύλευση  10.245,00 μ2.

Ασφαλτική συγκολητική επάλειψη ( Α.Τ.-18)

               Πόλη Καρδίτσας:

           Οδοί :   Σαμαροπούλου- Χ. Φλωράκη –Α. Παπανδρέου –Λ.Δημοκρατίας- Καποδιστρίου- 

              Υψηλάντου – Μπλατσούκα –Δ. Λάππα – Θεσσαλιώτιδος- Βασιαρδάνη – Α. Παπανδρέου – 

                Ιεζεκιήλ –-Μ. Αλεξάνδρου – Καραϊσκάκη.

              Σ=7.690,00Χ6,50=49.985,00μ2 προς πιστοποίηση 50.000,00 μ2.

Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους (Α.Τ.19)

               Πόλη Καρδίτσας:

           Οδοί :   Σαμαροπούλου-Χ. Φλωράκη –Α. Παπανδρέου –Λ. Δημοκρατίας- Καποδιστρίου- 

              Υψηλάντου – Μπλατσούκα –Δ. Λάππα -Θεσσαλιώτιδος- Βασιαρδάνη -Α. Παπανδρέου – 

                Ιεζεκιήλ –-Μ. Αλεξάνδρου – Καραϊσκάκη.

            Δ.Ε. Καλλιφωνίου – Ιτάμου –Μητρόπολης.

              Σ=600,00tn.

    Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m (Α.Τ.)

         α. Πόλη Καρδίτσας

Οδοί :Τέρμα Κ. Καβάφη(150,00μ.μ.) , Φροξυλιά (100.00μ.μ.) , ανώνυμος Ο.Τ. 727-731(100,00μ.μ.), Κτημένου (100,00μ.μ.) ,  , τέρμα Κωστάμη (50,00μ.μ.) ,ανώνυμοι στην περιοχή Ζαχαριώτες Ο.Τ.1048-1054 (400,00μ.μ.) , πίσω από το ΚΤΕΛ-κλειστό πάλης Ο.Τ.1012-13,1004-06, 1026-27,1033-34(400,00μ.μ.) .

V=1.300μ.μ.X7,00X0,60=5.460,00 μ3

β. Τ.Κ. Ρούσσο

V=125,00μ.μ. Χ7,00 +40,00Χ6,00=1.115,00 μ

            ΣΥΝΟΛΟ :10.215,00 μ2προς στρογγύλευση  10.245,00 μ2.

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημ/δες ( Α.Τ. -1 )

α. Πόλη Καρδίτσας

Οδοί: Τέρμα Κ. Καβάφη(150,00μ.μ.) , Φροξυλιά (100.00μ.μ.) , ανώνυμος Ο.Τ. 727-731(100,00μ.μ.), Κτημένου (100,00μ.μ.), τέρμα Κωστάμη(50,00μ.μ.), ανώνυμοι στην περιοχή Ζαχαριώτες Ο.Τ.1048-1054 (400,00μ.μ.) , πίσω από το ΚΤΕΛ-κλειστό πάλης Ο.Τ.1012-13,1004-06, 1026-27,1033-34(400,00μ.μ.) .

V=1.300μ.μ.X7,00X0,60=5.460,00 μ3

β. Τ.Κ. Ρούσσο

V=125,00 μ.μ.Χ7,00Χ0,60= 525,00 μ3

ΣΥΝΟΛΟ : 5.985,00 προς στρογγύλευση 6.000,00 μ3.

Προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4 ( Α.Τ.2)

α. Πόλη Καρδίτσας

V=1.300,00μ.μ.X7,00X0,35=3.185,00 μ3

β. Τ.Κ. Ρούσσο

V=125,00X7,00X,35=306,25

Τ.Κ. των Δ.Ε.( στις Τ.Κ. των Δ.Ε. Καλλιφωνίου –Ιτάμου -Μητρόπολης)

V=500,00 μ3( επιχωματώσεις δημοτικών οδών που έπαθαν καθιζήσεις )

           ΣΥΝΟΛΟ :3.991,25 προς στρογγύλευση 4.000,00 μ3.

Κατασκευή επιχωμάτων ( Α.Τ.-3)

          ΣΥΝΟΛΟ : 4.000,00 μ3.

       

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων( Α.Τ.-4 )

T.K. των Δ.Ε. Καλλιφωνίου –Ιτάμου -Μητρόπολης( τεχνικά )

V=100X0,70X1,50 +50X0,80X1,50+30X1,00X1,50+30X1,20X1,50+15X1,60X1,60+

            100Χ0,950Χ3,00 =587,00 μ3 προς στρογγύλευση 600,00 μ3.

Κοιτοστρώσεις από σκυρόδεμα C12/15 .

                  V=100X0,40+50X0,60+30XO,80+30X0,90+ 15X2,00 +50X,40=191,00μ3

                  προς στρογγύλευση 200,00 μ3

Τσιμεντοσωλήνες  ονομαστικής διαμέτρου D400mm( A.T.-6)

   Τ.Κ. Καλλιφωνίου :Σ=100μ.μ.

 Τσιμεντοσωλήνες  ονομαστικής διαμέτρου D500mm( A.T.-7)

   Τ.Κ. Ρούσσο –Παλιούρι  :Σ=50μ.μ.

 Τσιμεντοσωλήνες  ονομαστικής διαμέτρου D600mm( A.T.-8)

   Τ.Κ.  Ρούσσο  :Σ=50μ.μ.

Τσιμεντοσωλήνες  ονομαστικής διαμέτρου D600mm( A.T.-9)

   Τ.Κ.  Ραχούλας  :Σ=30μ.μ.

Πρόχυτα κράσπεδα ( Α.Τ.-10 )

                  Σ=1.300Χ2+ 125Χ2+ 2.150 (αποκαταστάσεις κατεστραμμένων κρασπέδων στην   

                  πόλη της Καρδίτσας που είναι διάσπαρτα σε αρκετούς δημοτικούς δρόμους μέσα  

                  στην πόλη και στις  Τ.Κ. των Δ.Ε. Καλλιφωνίου –Ιτάμου -Μητρόπολης )=   5.000      

                  μ.μ.

 Φρεάτια υδροσυλλογής  ( Α.Τ.-11 )

       Αποκαταστάσεις φρεατίων

                  Τ.Κ. Ρούσσου-Καλλιφωνίου –Ραχούλα-Δαφνοσπηλιά-Μητρόπολη) : Σ=15,00 τεμ.

Κατασκευές ρείθρων από σκυρόδεμα C16/20 ( Α.Τ.12)

                  V=2.600Χ0,25+250Χ0,25+1.100  (αποκαταστάσεις κατεστραμμένων στην πόλη  

                   της Καρδίτσας και στις Τ.Κ των Δ.Ε. Καλλιφωνίου –Ιτάμου – Μητρόπολης) =

                 98,74 προς στρογγύλευση 100,00 μ3.

                 

Προσαρμογή υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος   (   

            Α.Τ.-13 ) .

                 Καρδίτσα : Σ=15,00 τεμ.

Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ( Α.Τ.-14 ) .

                 Σ= 40 ,00μ3( στο δημοτικό δίκτυο της πόλης στις νεοεντασσόμενες περιοχές και 

                οδικό  δίκτυο εντός των οικισμών των Τ.Κ των Δ.Ε. Καλλιφωνίου –Ιτάμου –

                 Μητρόπολης ) .

Βάση  πάχους 0,10 m (  Α.Τ.-15 ) .

                 Καρδίτσα :Ε=(2.850Χ5,00)Χ2=28.500,00 προς στρογγύλευση 30.000,00 μ2.

Σκυρόδεμα τσιμεντοστρώσεων ( Α.Τ.-21)

          Πόλη Καρδίτσας

         Οδοί :ανώνυμοι 987-988(100,00μ.μ.), 749-50-51(95,00μ.μ.), 774-75-77(120,00μ.μ.)  

       ,384β(100,00μ.μ.),736-37-38(100,00μ.μ.),1122(60,00μ.μ.),532-33(60,00μ.μ.),1053-   

        1054(60,00)=695,00 μ.μ. προς στρογγύλευση 700,00 μ.μ.

         V=700,00μμ.X5,00X0,17=595,00 μ3 προς στρογγύλευση 600,00 μ3.

Πινακίδες μεσαίου μεγέθους (  Α.Τ.-22 ) .

                 Καρδίτσα :Σ=100,00 τεμ.

Στύλοι πινακίδων (  Α.Τ.-23 ) .

                 Καρδίτσα :Σ=400,00 τεμ.

Πινακίδες ρυθμιστικές  μικρού μεγέθους (  Α.Τ.-24 ) .

                 Καρδίτσα :Σ=200,00 τεμ.

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες  (  Α.Τ.-25 ) .

                 Καρδίτσα :Σ=50,00 μ2

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή(  Α.Τ.-26 ) .

Οδοί στην Καρδίτσα : Κουμουνδούρου ,Υψηλάντου, Πλαστήρα, Ιεζεκιήλ. Α. Παπανδρέου, Μπλατσούκα, Λ. Δημοκρατίας, Εμμανουήλ,  Καποδιστρίου, Ειρήνης,  Αζά Σ=100,00 μ2

Περισσότερα Εδω

Advertisement

Advertisement <
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δημοφιλή

Κάντε εγγραφή στο
νέο μας κανάλι!

Δείτε Δελτία Ειδήσεων - Εκπομπές - Ρεπορτάζ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ!
Ολα τα βίντεο απο το μεγαλυτερο καναλι της Θεσσαλίας
close-link
Click Me