Connect with us

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Οδηγίες προς υποψήφιους του γραπτού διαγωνισμού

Published

on

Μοιράσου το αρθρο!

Οδηγίες προς τους υποψηφίους για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του εξέδωσε το ΑΣΕΠ, ενόψει της αυριανής έναρξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Στην πρόσκληση/προκήρυξη (2Γ/2022) οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική τους αίτηση δηλώνουν τους κωδικούς των θέσεων, τους κλάδους/ειδικότητες, τους τίτλους σπουδών καθώς και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τίτλοι σπουδών

Οι Τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν αποκτηθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Ως χρόνος κτήσης των εν λόγω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα.

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ, ή το ΙΤΕ για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία που ο διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή βασικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης τής προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Α΄ στάδιο). Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τους απαιτούμενους κατά την πρόσκληση/προκήρυξη τίτλους σπουδών και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το ΑΣΕΠ στο Β΄ στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά:

α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού,

β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΤΕΕΝ) εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Α΄ σταδίου και

γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, το οποίο πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου.

Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής του Β΄ σταδίου.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

i) Το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά,

iv) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ή

v) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».

vi) Κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄14), 84/1986, (Α΄31), 97/1986 (Α΄35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄43), 40/2006 (Α΄43) και την υ.α. Α4/5226/1987 (Β΄613).

Πρόσθετα προσόντα

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις εγγραφής- πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.

Γ. Στην εν λόγω διαδικασία δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο από τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων προκειμένου να εξεταστούν με ειδικό τρόπο.Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης πρέπει να συμβουλεύονται το ΦΕΚ της πρόσκλησης/προκήρυξης.

Επισημαίνεται ότι μόνο οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου για τους κλάδους/ειδικότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύνανται να συμμετάσχουν, σε δεύτερο στάδιο, σε προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό αντίστοιχων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε φορείς της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021, εφόσον διαθέτουν εκείνη τη χρονική στιγμή και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα (ενδεικτικά: γνώση Η/Υ, γνώση ξένης γλώσσας, εμπειρία) καθώς και θέσεων ΕΕΠ, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν την ανά γνωστικό αντικείμενο απαιτούμενη εξειδίκευση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v10.0&appId=723998868044315&autoLogAppEvents=1

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Ευστάθιος Τσιτλακίδης: «Είσαι ο ήρωας μας»

Published

on

Μοιράσου το αρθρο!

Ο Ευστάθιος Τσιτλακίδης οδηγείται στην τελευταία του κατοικία.

Στην τελευταία του κατοικία οδηγείται αυτή την ώρα ο Ευστάθιος Τσιτλακίδης, ο κυβερνήτης του Φάντομ που έπεσε και οδήγησε στον θάνατο τον ίδιο και τον συγκυβερνήτη του, Μάριο Μιχαήλ Τουρούτσικα.

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η εξόδιος ακολουθία ολοκληρώθηκε και το φέρετρο του άτυχου σμηναγού μεταφέρεται πεζή στο κοιμητήριο του Γρανίτη Νευροκοπίου Δράμας.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ο αδερφός του εκφώνησε έναν συγκλονιστικό επικήδειο. «Είσαι ο ήρωας μας», είπε ο αδερφός του με τρεμάμενη φωνή, «δεν είσαι απλά ένας άνθρωπος, είσαι αυτός που μας έμαθε ότι το αδύνατο μπορεί να γίνει δυνατό, ότι από ένα μικρό χωριό μπορούμε όλοι να κάνουμε το αδιανόητο, σε ευχαριστούμε που ήσουν δίπλα μας. Που μας έμαθες όχι μόνο τα ιδανικά για να αγαπάμε την πατρίδα μας, αλλά στάθηκε δίπλα μας στην οικογένεια μας και η απώλεια σου είναι αδιανόητη».

Δείτε το ρεπορτάζ του

Υποδέχθηκαν το φέρετρο με χειροκροτήματα

Στην εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Γρανίτη Νευροκοπίου στη Δράμα έφτασε περίπου στις 11:30 το πρωί το φέρετρο του κυβερνήτη του Φάντομ.

Οι συγκεντρωμένοι υποδέχτηκαν το φέρετρο του πιλότου που ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία με χειροκροτήματα. Το φέρετρο είχαν στα χέρια τους συνάδελφοι του Ευστάθιου Τσιτλακίδη.

Προπορευόταν ο συνάδελφος του Ευστάθιου Τσιτλακίδη που θα τον πάντρευε με την αγαπημένη του Μαρία. Αυτός ήταν που κρατούσε το πηλήκιο και το ξίφος του, τα οποία μετά το τέλος της τελετής θα παραδοθούν στην οικογένειά του, όπως και η σημαία με την οποία είχε περιτυλιχθεί το φέρετρο.

Βαρύ το πένθος και η οδύνη

Περισσότερα σε λίγο…Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξωσχολικοί μαχαίρωσαν μαθητή έξω από Λύκειο

Published

on

Μοιράσου το αρθρο!

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία ενώ στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από το 2ο Γενικό Λύκειο Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 11:00. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξωσχολικοί τραυμάτισαν με μαχαίρι έναν 18χρονο μαθητή του σχολείου.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του επεισοδίου.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκε η Αστυνομία ενώ στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο μαθητής διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Παπανικολάου” και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει ελαφρύ τραύμα και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η Aστυνομία ερευνά την υπόθεση.Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
ΘΕΣΣΑΛΙΑ2 λεπτά ago

Δράσεις της Κινητής Μονάδας Περιφέρειας Θεσσαλίας του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟΔΟΣ τον Ιανουάριο 2023

LIFESTYLE4 λεπτά ago

Κάτια Δανδουλάκη για τη γενική απεργία των ηθοποιών: «Δεν έχει στόχο»

MEDIA8 λεπτά ago

Τρομακτικό βίντεο – Τύπος ανακάλυψε αμέτρητους σκορπιούς σε εγκαταλελειμμένο σπίτι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ10 λεπτά ago

Ανακατασκευάζονται όλες οι γέφυρες στο Δήμο Τρικκαίων

ΕΛΛΑΔΑ11 λεπτά ago

Ευστάθιος Τσιτλακίδης: «Είσαι ο ήρωας μας»

ΜΠΑΣΚΕΤ16 λεπτά ago

Συνάντηση Παναθηναϊκού με Μπετσίροβιτς στην Αθήνα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ17 λεπτά ago

Ψηφίστηκε η αλλαγή του καταστατικού για τις ποινές | “Λευκό” από τον Ολυμπιακό

ΘΕΣΣΑΛΙΑ22 λεπτά ago

Απινιδωτές σε όλα τα γήπεδα του Δήμου εγκαθιστά η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας

LIFESTYLE23 λεπτά ago

«Δεν θα τολμούσα να φέρω στον κόσμο ένα παιδί που θα τραβούσε ό,τι εγώ»

ΕΛΛΑΔΑ25 λεπτά ago

Θεσσαλονίκη: Εξωσχολικοί μαχαίρωσαν μαθητή έξω από Λύκειο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Έφυγε από τη ζωή η Χρυσούλα Καρμπά- Κάϊρα από Βόλο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ7 ημέρες ago

Η Βελανιδιά του Tim Crouch στο Bios: Μία τολμηρή θεατρική πρόκληση με εκλεκτούς καλεσμένους

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

Πέθανε οδηγός ταξί στον Βόλο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

«Πάγωσε» ο Βόλος το πρωί του Σαββάτου- Πέθανε ο 62χρονος Σωτήρης Καπατσέλος

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ5 ημέρες ago

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της ιστορικής διοργάνωσης

MEDIA1 ημέρα ago

«Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη: καλεσμένος ο ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 00:10

LIFESTYLE6 ημέρες ago

«Έχασα τη θέση μου στο Πολεμικό Ναυτικό επειδή πήγα στο Survivor»

MEDIA3 ημέρες ago

«Μαύρο Ρόδο»- Έβαλε φωτιά το ζεϊμπέκικο του Θέμη Καστρινού

MEDIA5 ημέρες ago

Ο Καμπούρης ξεσκίζει τον Τατσόπουλο – «Άθλιε υβριστή του καρκίνου της αδερφής μου θα σε…»

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας Βαλάντη Καπίτσα..

Advertisement
Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δημοφιλή