Connect with us

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Δεν εκδίδεται άδεια από την Πυροσβεστική – Επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις – Αναλυτικά τα πρόστιμα

Published

on

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει η νέα Πυροσβεστική Διάταξη. Όπως ενημερώνει η ΠΥ Καρδίτσας μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

1. Σας ενημερώνουμε σχετικά με την έκδοση της νέας υπ΄ αρίθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (15005 οικ. Φ.700.9 – ΦΕΚ 1923 τ. Β΄/13.5.2021) με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» η οποία ισχύει και εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2021, την οποία και σας κοινοποιούμε.
Περιληπτικά:
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β΄ 1459) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1554),
β. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών» (Β΄ 1346) και
γ. Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 7/1996 Πυροσβεστικής Διάταξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών» (Β΄ 155).

3. Επίσης με τη νέα Π.Δ/ξη σημαντική αλλαγή υπάρχει στην καύση των υπολειμμάτων καλλιέργειας όπου πλέον δεν θα εκδίδεται άδεια καύσης από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες. Η καύση των υπολειμμάτων καλλιεργειών επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), εφόσον υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Καρδίτσας) και πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας του άρθρου 3.

4. Σχετικά με τους οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της νέας Π.Δ/ξης απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σε καύσιμη φυτική ύλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξηρά κλαδιά, κλπ., σε αποθηκευμένα ή εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα, αναφλέξιμα ή εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτούς. (άρθρο 12).
Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις της παρ. 1, εδ. 26 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών και των Δήμων.

5. 1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β΄ της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄2233), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.).

6. ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 19/2020 Π.Δ/ΞΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΙΣΧΕΙ.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ(ΒΠ)

(σε ευρώ)

Άναμμα και διατήρηση για οποιοδήποτε σκοπό φωτιάς στην ύπαιθρο

Άρθρο 2 παρ. 2.12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση σιτοκαλαμιάς και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων

Άρθρο 3 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών

Άρθρο 4 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

Άρθρο 5 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Καύση βοσκοτόπων

Άρθρο 6 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Εύφλεκτα υλικά ή ουσίες

Τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, ή άχρηστων ειδών ή απορριμμάτων εντός δασών ή δασικών εκτάσεων.

Άρθρο 7 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

300,00 €

Για δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων

Άρθρο 8 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

500,00 €

Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιία κ.λ. εργαστηριακά συγκροτήματα

Άρθρο 10 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

250,00 €

Κάπνισμα μελισσών

Άρθρο 11 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

200,00 €

Άναμμα φωτιάς η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους

Άρθρο 12 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €

Εκτέλεση Θερμών εργασιών σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους

(ηλεκτροσυγκόληση ή κοπή, χρήση φλόγας ή ηλεκτρολογικού τόξου κ.λ.π. )

Άρθρο 13 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €

Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

Άρθρο 2 . παρ. 2.14 της υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης

150,00 €

Όλα τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το συντελεστή 1 – 1,5 – 2 – 3, που προκύπτει από τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι το ε λ ά χ ι σ τ ο δυνατό επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι τα διακόσια ευρώ   (200,00 €)  και το μέγιστο, τα πέντε χιλιάδες ευρώ. (5.000,00 €)

  1. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι, ήδη, κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, από τις Π.Υ του Νομού Καρδίτσας έχουν επιβληθεί πέντε (05) Διοικητικά πρόστιμα ύψους διακοσίων ευρώ (200,00 €) το καθένα και συγκεκριμένα:

    –  Από την Π.Υ Σοφάδων για φωτιά σε οικοπεδικό χώρο στην Τ.Κ Φίλιας.

    –  Από την Π.Υ Καρδίτσας για φωτιές σε αγροτική περιοχή της Τ.Κ Παλαιοχωρίου, της  Τ.Κ    

      Αρτεσιανού της Τ.Κ Καρδιτσομάγουλας και σε μελισσοκόμο στην Τ.Κ Ξυνονερίου για   

      φωτιά  σε χορτολιβαδική έκταση.

                                                                                                                Για την ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Το Γραφείο Τύπου και Ενημέρωσης

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Τη Δευτέρα, 16 Μαϊου, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη από τους μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης του 38ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας και της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ζαππείου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια της διάχυσης των προγραμμάτων e – twinning των σχολείων «Ποίηση χωρίς όρια: Προσέγγιση μέσα από τα ενδιαφέροντα των παιδιών» και «Ταξιδεύοντας στον κόσμο του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ: Οι δικές μας απίθανες ιστορίες». Τους μαθητές υποδέχτηκε η Πρόεδρος του Τμήματος κα. Μαρίτα Παπαρούση και τους έκανε μια ξενάγηση στους χώρους του ΠΤΔΕ. Στη συνέχεια, τα παιδιά παρακολούθησαν το μάθημα «Εκπαιδευτική Αξιολόγηση» του Αναπλ. Καθηγητή κ. Ν. Χανιωτάκη, παρουσίασαν τα έργα τους (τις δικές τους ιστορίες, ποιήματα ελληνικά, αγγλικά και ιστορικά) και αντάλλαξαν απόψεις με τους φοιτητές/τριες του τμήματος για τις δημιουργίες τους.

Η Διευθύντρια του 38ου Δημοτικού σχολείου Λάρισας κα. Παναγιώτα Σωτήρχου, η Πρόεδρος του Τμήματος κα. Μαρίτα Παπαρούση, η εκπαιδευτικός της 6ης τάξης, η Διευθύντρια και εκπαιδευτικός της πρώτης τάξης του Δημοτικού σχολείου Ζαππείου και η εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. Ελένη Λούγκου.

 

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαμαρτυρήθηκαν έξω από Δημαρχείο και Δικαστικό Μέγαρο οι δημοτικοί υπάλληλοι (φωτο) –

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχώρησαν το πρωί της Τρίτης δημοτικοί υπάλληλοι των δήμων ν. Λάρισας, τόσο αρχικά έξω από το δημαρχείο Λάρισας, όσο και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Τα αιτήματά τους είναι οι μόνιμες προσλήψεις, ενώ εναντιώνονται στις ελαστικές μορφές εργασίας.

Σε ότι αφορά την κινητοποίηση έξω από τα δικαστήρια οι εργαζόμενοι στους δήμους, διαμαρτύρονται διεκδικώντας μονιμοποίηση 40 συμβασιούχων covid την ώρα που η προσφυγή αυτών εκδικάζεται σήμερα στις δικαστικές αίθουσες της Λάρισας.

Δείτε φωτογραφίες:

Ακολουθήστε το onlarissa.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading
Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.
ΚΟΣΜΟΣ49 δευτερόλεπτα ago

Ευλογιά των πιθήκων: Η Σλοβενία ανακοίνωσε το πρώτο κρούσμα

ΘΕΣΣΑΛΙΑ2 λεπτά ago

Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθητών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ11 λεπτά ago

Ψυχικό: Έτοιμος προς χρήση ο νέος χώρος αναψυχής για παιδιά

ΕΛΛΑΔΑ12 λεπτά ago

Eύβοια: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου Απάτσι των Ε.Δ

Πορεία Υγείας
ΜΑΓΝΗΣΙΑ16 λεπτά ago

Δωρέαν σεμινάριο για την καταπολέμηση της ανεργίας από την Πορεία Υγείας

ΚΟΣΜΟΣ20 λεπτά ago

Ευλογιά των πιθήκων: Ο ΠΟΥ καλεί τα κράτη σε συνεργασία για την αντιμετώπιση του ιού

ΘΕΣΣΑΛΙΑ21 λεπτά ago

Διαμαρτυρήθηκαν έξω από Δημαρχείο και Δικαστικό Μέγαρο οι δημοτικοί υπάλληλοι (φωτο) –

ΜΑΓΝΗΣΙΑ22 λεπτά ago

Σε 9 προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Σκοπέλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ30 λεπτά ago

Κυκλοφοριακό: Το σχέδιο των 4+4 σημείων του υπουργείου Μεταφορών

ΕΛΛΑΔΑ31 λεπτά ago

Πάτρα: «Έρχονται έξι νέες διώξεις» – Ποιους αφορούν

ληστεία
ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Ληστεία σε καφετέρια της Ν. Ιωνίας- Όσα είπε ο ιδιοκτήτης στο ASTRA

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

Εφυγε από την ζωή ο Γιαννης Παπανικολαου από την Συκη Πηλιου

ΜΑΓΝΗΣΙΑ3 ημέρες ago

Σε θρίλερ εξελίχθηκε το ταξίδι για Βολιώτες επιβάτες με το «Βέλος» μέχρι την Αθήνα

ΜΑΓΝΗΣΙΑ3 ημέρες ago

Ο ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΧΑΡΤΝΕΤ ΤΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΕΦ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑΚΟΥ .

ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Πέθανε σε ηλικία 106 ετών ο Δημήτρης Κάλμπαρης από Βόλο- Ο τελευταίος επιζών ήρωας του έπους του ‘40

ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 ημέρες ago

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αγορά του Βόλου και στο «Βολωνάκι» για καφέ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βόλο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ3 ημέρες ago

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Μαγνησίας και της Λάρισας ο θάνατος του τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Γιάννη Γκόβαρη

ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 ημέρες ago

Θλίψη για τον θάνατο 58χρονο Βολιώτη

ΜΑΓΝΗΣΙΑ5 ημέρες ago

Θλίψη στην τοπική κοινωνία του Βόλου – Πέθανε ο σπουδαίος Βολιώτης μουσικοσυνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου

Δημοφιλή