Connect with us

OIKONOMIA

ΕΕ: Δικαστική διαδικασία κατά Βρετανίας για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Published

on

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Διαδικασία επί παραβάσει κίνησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για μη συμμόρφωση με σημαντικά τμήματα του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις προς την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει το πρωτόκολλο, αυτή τελικά δεν το έπραξε και αυτό αποτελεί σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, όπως αναφέρει η Κομισιόν.

Στόχος των εν λόγω διαδικασιών επί παραβάσει είναι η αποκατάσταση της συμμόρφωσης με το πρωτόκολλο σε ορισμένους βασικούς τομείς στους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το έχει εφαρμόσει σωστά — με τελικό στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ.

Πιθανές λύσεις

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή παρέχει σήμερα πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές λύσεις που πρότεινε τον Οκτώβριο του 2021 για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τα έγγραφα θέσεων που δημοσιεύθηκαν σήμερα εξηγούν με ποιο τρόπο η κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά. Η Επιτροπή καλεί την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να μελετήσει σοβαρά και εποικοδομητικά τις προτεινόμενες λύσεις.

Ως συνήθως, η Επιτροπή θα ενεργήσει σε στενή συνεργασία και συνεχή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη οικοδομείται με την τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων. Η μονομερής δράση δεν είναι εποικοδομητική. Η παραβίαση των διεθνών συμφωνιών δεν είναι αποδεκτή. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρεί το πρωτόκολλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κινούμε σήμερα αυτή τη διαδικασία επί παραβάσει. Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα πρακτικά προβλήματα που δημιουργεί το πρωτόκολλο στη Βόρεια Ιρλανδία λόγω του Brexit. Εξακολουθώ να είμαι πεπεισμένος ότι αν έχουμε πραγματικά την πολιτική βούληση να κάνουμε το πρωτόκολλο να λειτουργήσει στην πράξη, μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Καλώ τους ομολόγους μου στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχουν καλόπιστα και να διερευνήσουν το πλήρες δυναμικό των λύσεων που έχουμε προτείνει. Μόνο κοινές λύσεις θα δημιουργήσουν την ασφάλεια δικαίου που αξίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.»

Παραβιάσεις

Πρώτον, η Επιτροπή αποφάσισε να θέσει την παράβαση που κινήθηκε στις 15 Μαρτίου 2021 στο δεύτερο στάδιο, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη. Η εν λόγω διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εφάρμοσε ορθά το πρωτόκολλο, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη μεταφορά γεωργικών ειδών διατροφής. Είχε ανασταλεί πέρυσι σε πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας για τη δημιουργία χώρου αναζήτησης κοινών λύσεων από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, η απροθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συζητήσεις από τον Φεβρουάριο –και η μονομερής δράση της τρέχουσας εβδομάδας– αντιβαίνει άμεσα σε αυτό το πνεύμα.

Εάν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν απαντήσει εντός δύο μηνών, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφύγει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, το Δικαστήριο διαθέτει τις πλήρεις εξουσίες που προβλέπονται από τις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κατ’ αποκοπή ποσού ή χρηματικής ποινής.

Δεύτερον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κινήσει δύο νέες διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για:

μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων της ΕΕ. Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν διενεργεί τους αναγκαίους ελέγχους και δεν διασφαλίζει επαρκές προσωπικό και υποδομές στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στη Βόρεια Ιρλανδία. Εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν ως αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.
μη παροχή παροχή στην ΕΕ ορισμένων στατιστικών στοιχείων για το εμπόριο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, όπως απαιτείται βάσει του πρωτοκόλλου.
Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου, σε συνδυασμό με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τις σημερινές επιστολές ζητείται από το Ηνωμένο Βασίλειο να πραγματοποιήσει ταχείες διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τους όρους του πρωτοκόλλου. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις επιστολές.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να λάβει περαιτέρω μέτρα

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας εμπορευμάτων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής παραμένει η εξεύρεση κοινών λύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, εντός του πλαισίου του πρωτοκόλλου. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να διασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιμότητα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.

Σε δύο έγγραφα θέσεων, η Επιτροπή διευκρίνισε τις ρυθμίσεις που πρότεινε τον Οκτώβριο του 2021 στον τομέα των τελωνειακών και υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών κανόνων (ΥΦΠ). Στόχος της δημοσίευσης των κειμένων αυτών είναι να καταδείξουν ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις εντός του πλαισίου του πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή παραμένει έτοιμη να διερευνήσει τις λύσεις αυτές από κοινού με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως περιγράφηκε τον Οκτώβριο του 2021, η ΕΕ παρουσιάζει ένα απλουστευμένο μοντέλο για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, στο οποίο διευκολύνεται σε σημαντικό βαθμό η κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας — για εμπορεύματα που προορίζονται να παραμείνουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Η διευκόλυνση αυτή καθίσταται δυνατή χάρη σε μια σειρά διασφαλίσεων που εγγυώνται ότι τα εμπορεύματα δεν μεταφέρονται στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι προτάσεις αυτές ανοίγουν τον δρόμο για την επίλυση τελωνειακών και υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ζητημάτων εφαρμογής.

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

OIKONOMIA

Ρωσία: Διακόπηκαν οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου μέσω Ουκρανίας ανακοίνωσε η Transneft

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες μέσω της Ουκρανίας διακόπηκαν μετά την απόρριψη μιας τραπεζικής συναλλαγής εξαιτίας των κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική εταιρεία που είναι αρμόδια για τη μεταφορά των υδρογονανθράκων.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σε ανακοίνωσή της, η Transneft εξηγεί πως η πληρωμή της για τα δικαιώματα διαμετακόμισης μέσω της Ουκρανίας για το μήνα Αύγουστο, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου, απορρίφθηκε στις 28 Ιουλίου επειδή τέθηκαν σε ισχύ ορισμένες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας.

Από τις 4 Αυγούστου

Κατά συνέπεια, η ουκρανική επιχείρηση UkrTransNafta «έπαψε από τις 4 Αυγούστου να παρέχει υπηρεσίες για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω του ουκρανικού εδάφους», αναφέρει η Transneft.

Πρόκειται για παραδόσεις μέσω ενός κλάδου του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα που περνάει από την Ουκρανία και εξυπηρετεί τρεις ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία.

Οι παραδόσεις στην Πολωνία και τη Γερμανία, μέσω ενός άλλου κλάδου του Ντρούζμπα που διέρχεται από τη Λευκορωσία, «συνεχίζονται ομαλά», ανακοίνωσε η Transneft.

Παρά τη στρατιωτική επίθεση που διεξάγει από τα τέλη Φεβρουαρίου η Μόσχα στην Ουκρανία, ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο συνεχίζουν να διέρχονται από την Ουκρανία με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέλη της οποίας εξαρτώνται σημαντικά από τους υδρογονάνθρακες της Μόσχας.

Η ΕΕ υιοθέτησε τον Ιούνιο ένα σταδιακό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο, προβλέποντας κυρίως τον τερματισμό εντός έξι μηνών των εισαγωγών αργού με πλοία.

Οι προμήθειες μέσω του πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα επιτράπηκε αντιθέτως να συνεχιστούν «προσωρινά», χωρίς να τεθεί καταληκτική ημερομηνία, μια παραχώρηση την οποία πέτυχε ο ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος καλλιεργεί τις σχέσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και του οποίου η χώρα εξαρτάται κατά 65% από αυτό το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading

OIKONOMIA

Νέοι αγρότες: Έμειναν εκτός 303 επιλαχόντες της Δυτικής Ελλάδας

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Οι επιλαχόντες ενώ πληρούν τα κριτήρια δεν εντάσσονται λόγω της έλλειψης πίστωσης χρημάτων

Την ένταξη των επιλαχόντων στο πρόγραμμα των νέων αγροτών ζητά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με επιστολή του ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης των νέων αγροτών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 303 επιλαχόντων, που ενώ πληρούν τα κριτήρια δεν εντάσσονται λόγω της έλλειψης πίστωσης χρημάτων, με το συνολικό ποσό της επιχορηγούμενης δημόσιας στήριξης για το σύνολο των επιλαχόντων να ανέρχεται σε 6 εκατ ευρώ περίπου.

Διαβάστε επίσης: Νέοι αγρότες: Τα ποσά που θα δοθούν σε Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία

«Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης της περιφέρειάς μας. Είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε οικονομικά τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα, ώστε να ξεκινήσουν δυναμικά και το αγροτικό επάγγελμα να αποτελέσει γι’ αυτούς επιχειρηματική διέξοδο και όχι ανάγκη για επιβίωση»  δήλωσε ο Περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Ευελπιστούμε στη θετική αντιμετώπιση του θέματος εκ μέρους του Υπουργού αυξάνοντας τον προϋπολογισμό ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν και οι υπόλοιποι Νέοι Γεωργοί που πληρούν τα κριτήρια του εν λόγω προγράμματος».

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.
ΕΛΛΑΔΑ37 δευτερόλεπτα ago

Φωτιά: Πυρκαγιά μεταξύ Αμορίου-Λαβάρων – Εκκενώνεται προληπτικά το στρατιωτικό φυλάκιο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 λεπτά ago

Αργυρός και Ρουβάς στο Πανθεσσαλικό στάδιο

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ7 λεπτά ago

Ηχηρό “μήνυμα” σε Γκλέιζερς και άδειο το… “Ολντ Τράφορντ” με Λίβερπουλ

ΚΟΣΜΟΣ10 λεπτά ago

Ουκρανία: Βομβαρδίσαμε κεντρική αεροπορική βάση στην Κριμαία, λέει το Κίεβο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ20 λεπτά ago

Γιαϊτζί εναντίον Ερντογάν για τον προορισμό του γεωτρύπανου: Οι φόβοι μας έγιναν πραγματικότητα

ΕΛΛΑΔΑ21 λεπτά ago

Πάτρα: Τράκαρε με ασθενοφόρο, το έκανε «γυαλιά καρφιά» και χτύπησε τον μάρτυρα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ25 λεπτά ago

Έφτασαν στην Ελλάδα οι “γοργόνες” του πόλο (video)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ27 λεπτά ago

Θεοδωρικάκος: «Μόνο με ονομαστικό εισιτήριο η είσοδος στα γήπεδα της Σούπερ Λιγκ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑ31 λεπτά ago

Πτωτικές τάσεις στο ιικό φορτίο των λυμάτων της Π.Ε. Λάρισας –

LIFESTYLE34 λεπτά ago

Η αποκάλυψη που έκανε για το φύλο του μωρού

ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Έφυγε από την ζωή ο Bengaj Altin(Αλέκος ) μαρμαράς στην Σκιαθο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 ημέρες ago

Επεισόδιο στα κεντρικά καταστήματα της ΔΕΗ στον Βόλο μεταξύ δύο πολιτών

ΜΑΓΝΗΣΙΑ1 ημέρα ago

Πέθανε η Μαριάνα Καρακίτσου Σαραφοπούλου από Βόλο σε ηλικία 64 ετών.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

58 χρόνος έπεσε σε χαράδρα και σκοτώθηκε στο σεσκλο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ24 ώρες ago

Fuel Pass 2: Καθυστέρηση στην πληρωμή του επιδόματος

LIFESTYLE3 ημέρες ago

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΟ BARACOA ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Την Πέμπτη 4/8 στις 11 η απολογία του Υποδ.Πυροσβεστικής Δικηγόρος των ανηλίκων ο Σάκης Κοκκίνης

ΜΑΓΝΗΣΙΑ5 ημέρες ago

Στη θλίψη βυθίστηκε ο Αλμυρός Μαγνησίας από τον θάνατο του Παναγιώτη Αναστασίου

ΜΑΓΝΗΣΙΑ5 ημέρες ago

Τραγωδία στα νερά του Παγασητικού- Στην παραλία Σάρες κοντά στις Νηές Μαγνησίας, εντοπίστηκε νεκρός 35χρονος ψαροντουφεκάς

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Θλιψη για την 56χρονη Αναστασία Μήσια από Βελεστίνο

Δημοφιλή