Έως τις 23 Μαρτίου 2022 η διαβούλευση του υποέργου για την ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών

Σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναρτήθηκε το προσχέδιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στη Δράση «Ενίσχυση Υδατοκαλλιεργειών» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ.

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 23 μαρτίου 2022.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ποσά ενίσχυσης

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Ένταση ενίσχυσης

Τα ποσά της έντασης ενίσχυσης διαμορφώνονται σύμφωνα με το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και τις εγκριτικές αποφάσεις του ΤΑΑ και αποτυπώνονται συνολικά στον παρακάτω πίνακα:

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του υποέργου «Ενίσχυση υδατοκαλλιεργειών», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν  Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις που πληρούν σωρευτικά τους κάτωθι όρους:

α)  Ανήκουν είτε στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις

β)  Τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γ)   Έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης του υποβαλλόμενου προς ενίσχυση Υποέργου

δ)   Επιβαρύνονται τελικά με το κόστος του Υποέργου.

ε)   Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

α)  των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,

β)  που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,

γ)   που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,

δ)   οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Καν. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

Μία αναμέτρηση Ρωσίας – ΝΑΤΟ μοιάζει πιθανή