Το ποσό των 686 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό κρίσης θα επιστραφούν στους ευρωπαίους αγρότες από την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του δημοσιονομικού έτους 2021, αφαιρέθηκαν 879,8 εκατ. ευρώ από τις άμεσες πληρωμές των αγροτών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για τη χρηματοδότηση του αποθεματικού για τη γεωργική κρίση και για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξεπεραστεί το συνολικό ανώτατο όριο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Το τελευταίο οφείλεται στο γεγονός ότι έπρεπε να καθοριστούν ανώτατα όρια άμεσων πληρωμών πριν από τη σύναψη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Έτσι, το αποθεματικό κρίσης των 487,6 εκατομμυρίων ευρώ δεν χρησιμοποιήθηκε το 2021 και μαζί με ορισμένες πρόσθετες πιστώσεις που είναι διαθέσιμες, θα επιστραφεί στους αγρότες από την 1η Δεκεμβρίου 2021 αφού μεγάλο μέρος αφαιρέθηκε από τις φετινές άμεσες πληρωμές.

Να σημειωθεί ότι η ιδέα του αποθεματικού για τη γεωργική κρίση και ο μηχανισμός αποζημίωσής του συμφωνήθηκαν στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2013. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το οικονομικό έτος 2014.