Αν και είναι αρκετά ανθεκτική στο ψύχος η φακή δεν μπορεί να αντέξει τους δριμείς χειμώνες.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η φακή αν και είναι φυτό της ψυχρή περιόδου, δεν ανέχεται τους  δριμείς χειμώνες και τους παγετούς της άνοιξης. Επίσης  χαρακτηρίζεται από μέτρια αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες  και την ξηρασία.

Φυτά τα οποία έχουν δεχθεί σωστές καλλιεργητικές φροντίδες (σκαλίσματα, λίπανση κ.λ.π.), δεν καταπονούνται (υδατικά κλπ) και βρίσκονται σε άριστη θρεπτική κατάσταση.

Επιπρόσθετα είναι πιο ανθεκτικά στους  εχθρούς και τις ασθένειες και δίνουν  καλύτερη παραγωγή.

Το βάθος του ριζικού συστήματος και ο  πλούτος των πλαγιών διακλαδώσεων ποικίλει  ανάλογα με του καλλιεργούμενους τύπους  φακής καθώς και με την σύσταση του  εδάφους. Στα ελαφρά εδάφη η ρίζα έχει πλούσια διακλάδωση και μικρό βάθος σε αντίθεση  με τα βαριά εδάφη.

Τα φυμάτια εμφανίζονται περίπου 15 ημέρες  μετά το φύτρωμα και ο αριθμός τους αυξάνει  προοδευτικά μέχρι την έναρξη της ανθήσεως όποτε και μειώνεται.

Στα πλαίσια της ορθής γεωργικής πρακτικής, οι καλλιεργητικές τεχνικές πρέπει να είναι οι ενδεδειγμένες, να γίνονται την σωστή χρονικά περίοδο και να έχουν σαν στόχο την  ενδυνάμωση των φυτών. Η σχέση της ανάπτυξής τους προς  την παραγωγή να είναι άριστη, πράγμα που αποτελεί και την  βασική αρχή της φυτοπροστασίας.

Απαιτήσεις – Προσαρμοστικότητα

Η φακή καλλιεργείται την ψυχρή περίοδο του έτους. Έχει προσαρμοστεί στις χαμηλές τοποθεσίες γύρω από την Μεσόγειο όπου οι χειμώνες είναι σχετικά ήπιοι. Όμως  εξαπλώθηκε και σε άλλα μέρη της γης με παρόμοιες  συνθήκες αλλά και σε περιοχές σε μεγάλα υψόμετρα.

Κλίμα- Θερμοκρασίες

Θεωρείται φυτό μέτριας αντοχής στις υψηλές  θερμοκρασίες – με τις μικρόσπερμες ποικιλίες να θεωρούνται  πιο ανθεκτικές από τις μεγαλόσπερμες.

Αν και είναι αρκετά ανθεκτική στο ψύχος η φακή δεν μπορεί  να αντέξει τους δριμείς χειμώνες.

Οι άριστες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη του φυτού  κυμαίνονται από 18 έως 30°C.

Σε περιοχές με δριμείς χειμώνες σπέρνεται άνοιξη.

Η χρήση ποικιλιών με κάποιο βαθμό ανθεκτικότητας στο  ψύχος, εφόσον αυτές είναι τοπικά και εμπορικά  αποδεκτές είναι επιθυμητή σε όλες τις περιπτώσεις ιδίως σε περιοχές με ανοιξιάτικους παγετούς.

Η άριστη κατανομή των θερμοκρασιών σε μια καλλιεργητική περίοδο είναι: οι χαμηλές θερμοκρασίες να συμπίπτουν με την περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης του φυτού ενώ οι  υψηλότερες θερμοκρασίες με την περίοδο της ωρίμανσης.

Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι:

  • Η φακή είναι φυτό με «απροσδιόριστη ανάπτυξη», δηλαδή όσο οι συνθήκες είναι ευνοϊκές τα φυτά αναπτύσσονται. Στο ίδιο φυτό μπορούν να βρεθούν άνθη και σπέρματα με διαφορετικό βαθμό ωριμότητας.
  • Ο σχηματισμός σπόρων και η επίσπευση της ωρίμανσης προκαλείται από κάποιο παράγοντα καταπόνησης, ιδιαίτερα από την έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας και την έλλειψη αζώτου (Ν).

Για την καλλιέργεια της φακής χρειάζεται  προσοχή καθώς η αυξημένη υγρασία:

  • Δεν ευνοεί τον σχηματισμό και την επίσπευση της ωρίμανσης των σπόρων,
  • Ευνοεί την ανάπτυξη υπερβολικής βλάστησης σε βάρος της παραγωγής. Τα φυτά μπορεί να πλαγιάζουν εύκολα.
  • Αυξάνει τον κίνδυνο ζημίας από τους πρώϊμους παγετούς της άνοιξης και την ανάπτυξη ασθενειών.

Η παρουσία της οργανικής ουσίας είναι ευεργετική εντός ορίων για την φακή. Αφενός βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους, όμως τα φυτά μπορεί να γίνουν ψηλά και να πλαγιάζουν.

Έλεγχος των ζιζανίων στην καλλιέργεια της φακής

Η φακή είναι δεν είναι καλός ανταγωνιστής των ζιζανίων. Το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκης καταπολέμησης των ζιζανίων, αλλιώς οι αποδόσεις μειώνονται σημαντικά και η παραγωγή υποβαθμίζεται ποιοτικά.

Στόχος της αντιμετώπιση των ζιζανίων στην φακή είναι περιορισμός του πληθυσμού τους ανάλογα με το είδος του ζιζάνιο σε τέτοια επίπεδα που να μην προκαλούν οικονομική ζημία στην καλλιέργεια και όχι η εξολόθρευση τους από το περιβάλλον.

Επίσης:

Ο ανταγωνισμός της φακής από τα ζιζάνια είναι πιο έντονος την άνοιξη και μικρότερος το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Προσοχή: Η φακή δεν ανέχεται εύκολα πολλά από χημικά ζιζανιοκτόνα. Να χρησιμοποιούνται μόνο τα εγκεκριμένα.

Τα μέτρα για την καταπολέμηση των ζιζανίων ομαδοποιούνται ως εξής:

Μηχανικά:

Σκάλισμα και Βοτάνισμα.

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των ζιζανίων

Εφαρμόζεται και στην βιολογική γεωργία.

– Η αύξηση της πυκνότητα φύτευσης αντισταθμίζει της απώλειες σε φυτά από τις παραπάνω πρακτικές ιδιαίτερα όταν το σκάλισμα γίνεται με μηχανήματα.

Καλλιεργητικά:

Αμειψισπορά. Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση των ζιζανίων – και για στην βιολογική γεωργία

– Δεν επιτρέπεται να καλλιεργείται πάνω από ένα έτος στο ίδιο χωράφι φακή.

Προσοχή στην αμειψισπορά. Πολλά από τα ζιζανιοκτόνα (ακόμα και τα υπολείμματα τους) που  χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των ζιζανίων στα  μικρά σιτηρά και σε άλλες καλλιέργειες είναι τοξικά  για την φακή που ακολουθεί Καλά προηγούμενα για την φακή θεωρούνται η πατάτα και τα σιτηρά.