Έως 23 Μαρτίου 2022 σε διαβούλευση η πρόσκληση για την βελτίωση των γενετικών πόρων στη κτηνοτροφία

Το καθεστώς ενισχύσεων για την βελτίωση των γενετικών πόρων της κτηνοτροφία καθορίζεται με την πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Μαρτίου. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Στόχος του υποέργου είναι, η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων, η βελτίωση των συνθηκών ευζωϊας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων, η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κατηγορίες ενισχύσεων

Η πρόσκληση αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων:

  • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
  • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
  • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
  • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Υποέργου «Γενετική βελτίωση ζώων», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),  Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) του ν. 4384/2016 και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα

β)Σύλλογοι, φορείς υλοποίησης  προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.

γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται έως την 30/6/2025 σε 24 μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης – ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Επίσης, η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει 31 Μάρτιου 2022 έως 30 Σεπτέμβριου 2022, ενώ η διάρκεια της αξιολόγησης υπολογίζεται σε 7 μήνες από την 1η Απριλίου 2022 έως την 30η Νοεμβρίου 2022.

Δένδιας: Ολοσχερής η καταστροφή της Μαριούπολης