Με περισσότερο από 1,7 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι ελληνικοί φορείς που συμμετείχαν σε ερευνητικά έργα του προγράμματος Horizon 2020.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μάλιστα στη θεματική περιοχή «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της» οι ελληνικοί φορείς συγκέντρωσαν την υψηλότερη χρηματοδότηση ανάμεσα στους «28» της ΕΕ.

Στο σύνολο της χρηματοδότησης, η Ελλάδα έρχεται 11η μεταξύ των 28.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020.

Σύμφωνα με στοιχεία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ που αφορούν στα θεματικά πεδία «Κυβερνοασφάλεια», «Καταπολέμηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας», «Ανθεκτικές κοινωνίες» και «Εξωτερική ασφάλεια», την περίοδο 2014-2020, συμμετείχαν 145 οργανισμοί από την Ελλάδα, με χρηματοδότηση ύψους 177.065.363 ευρώ (12,1% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ).

Οι ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (40,32% επί του συνόλου) και ακολουθούν οι ερευνητικοί οργανισμοί, (25,01%).  Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 359 και 70 συμμετοχές αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν η Κρήτη με 27, η Δυτική Ελλάδα με 8 και η Στερεά Ελλάδα με 7 συμμετοχές.

Στη θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία», όπου η ελληνική συμμετοχή εστιάζεται πρωτίστως σε θεματικά πεδία που αφορούν στα «Εργοστάσια του μέλλοντος», τα «Κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης» και τις «Βιομηχανίες βιώσιμων διεργασιών», συμμετείχαν 138 οργανισμοί από την Ελλάδα που έλαβαν χρηματοδότηση ύψους 163.889.356 ευρώ (4,43% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28).

Τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (39,7%) και ακολουθούν οι ιδιωτικές εταιρείες, (35,3%). Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 220 και 75 συμμετοχές, αντίστοιχα, και ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα και η Κρήτη με 44 και 21 συμμετοχές, αντίστοιχα.

Στη θεματική περιοχή «Επισιτιστική ασφάλεια, Βιώσιμη γεωργία και Δασοκομία, Έρευνα στον τομέα της Θάλασσας, της Ναυτιλίας και των Εσωτερικών Υδάτων και Βιοοικονομία» συμμετείχαν σε έργα 165 οργανισμοί, με χρηματοδότηση ύψους 99.995.509 ευρώ (3,17% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28). Τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (40,3%) και ακολουθούν οι εταιρείες (22,8%). Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 206 και 82 συμμετοχές, αντίστοιχα, και ακολουθούν η Κρήτη και η Στερεά Ελλάδα (27 και 19).

Στη θεματική περιοχή «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές» η ελληνική συμμετοχή εστιάζει στις εναέριες μεταφορές, κυρίως μέσω των δράσεων του Clean Sky 02 και των προκηρύξεων «Κινητικότητα για Ανάπτυξη». Ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης τα θεματικά πεδία «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών», «Αστική Κινητικότητα» και «Υποδομές»). Την περίοδο 2014-2020, οι ελληνικές συμμετοχές έλαβαν 108.074.142 ευρώ (2,5% της συνολικής χρηματοδότησης). Οι ερευνητικοί οργανισμοί συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (33,9%) και ακολουθούν οι ιδιωτικές εταιρείες (29,7%). Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 193 και 100 συμμετοχές αντίστοιχα. Ακολουθούν η Δυτική Ελλάδα με 27 συμμετοχές, η Κρήτη με 15 και το Βόρειο Αιγαίο με 9.

Στη θεματική περιοχή «Δράση για το Κλίμα, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα Πόρων και Πρώτες Ύλες» η ελληνική συμμετοχή εστιάζει πρωτίστως σε θεματικά πεδία που αφορούν στην προστασία των υδάτων, στην κυκλική οικονομία, στις πρώτες ύλες, στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα και στην κλιματική αλλαγή. Την περίοδο 2014-2020, στις προκηρύξεις του προγράμματος συμμετείχαν 164 οργανισμοί από την Ελλάδα, με χρηματοδότηση ύψους 111.762.877 ευρώ (3,97% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28). Οι ιδιωτικές εταιρείες συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση (32,2%) και ακολουθούν τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (31,8%). Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία με 234 και 49 συμμετοχές, αντίστοιχα, και ακολουθούν η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο με 30 και 9 συμμετοχές, αντίστοιχα.

Στη θεματική περιοχή «Διάστημα» η ελληνική συμμετοχή συγκεντρώνεται κυρίως στις προκηρύξεις που αφορούν στον τομέα της παρατήρησης τη Γης, στην ανάπτυξη διαστημικών τεχνολογιών (COMPET) και τη δορυφορική πλοήγηση (GALILEO-EGNSS). Συμμετείχαν 55 οργανισμοί, με χρηματοδότηση ύψους 23.330.784 ευρώ (2,6% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ-28). Η περιφέρεια Αττικής έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε έργα, με 59 συμμετοχές και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 29. Στην Κρήτη καταγράφονται 6 συμμετοχές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Washington Post: Γιατί τα αυταρχικά καθεστώτα συνήθως ηττούνται στον πόλεμο – Τρεις «παγίδες» για τον Πούτιν