Connect with us

OIKONOMIA

Κινούμαι ηλεκτρικά: Πώς μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως 9.500 ευρώ

Published

on

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με αρχικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση kinoumeilektrika2.gov.gr.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό επιδότησης για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τα φυσικά πρόσωπα είναι 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 ευρώ ενώ παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1000 ευρώ αν η αγορά συνοδεύεται με απόσυρση και άλλα 500 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή. Συνεπώς το μέγιστο ποσό της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα μπορεί να φθάσει μέχρι 9.500 ευρώ.

Αναλυτικά οι επιδοτήσεις για τα φυσικά πρόσωπα έχουν ως εξής:

Επιδότηση 30% για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μέγιστο ποσό τις 8.000€.

Επιδότηση 30% και έως 8.000€ για μακροχρόνιες μισθώσεις, χωρίς υποχρέωση εξαγοράς.

Επιβράβευση απόσυρσης με 1.000€ και επιδότηση αγοράς έξυπνου φορτιστή 500€.

Επιπλέον επιδότηση 1000€ για αγορά αυτοκινήτου σε ΑΜΕΑ.

Επιπλέον επιδότηση 1000€ για οικογένειες με τουλάχιστον 3 εξαρτώμενα τέκνα (1000€ για 3 εξαρτώμενα τέκνα, και επιπλέον 1000€ ανά επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο έως και 4000€).

Επιπλέον 1000€ για την αγορά αυτοκινήτου και μικροαυτοκινήτου σε νέους έως 29 ετών.

Δυνατότητα εκχώρησης δικαιώματος είσπραξης επιδότησης στην εταιρία πώλησης.

Επιδότηση έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000 για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα).

Eπιδότηση ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e έως 30% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 1300€.

Επιδότηση 40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.

Από τις ερωταπαντήσεις του υπουργείου προκύπτει μεταξύ άλλων ότι:

-Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να μεταπωλήσει το όχημα, που θα αποκτήσει με επιδότηση μετά από την παρέλευση ενός έτους και η εταιρία μετά την παρέλευση δυο ετών.

– Κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μια αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.

– To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ.

Για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδίδει μια επίσημη προσφορά, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου.

Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά.

48 ερωτήσεις και απαντήσεις της Ψηφιακής Πλατφόρμας Κινούμαι Ηλεκτρικά Β’ κύκλος

1.    Είμαι κάτοχος άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου μαζί με δυο ακόμα φυσικά πρόσωπα και ποσοστά 20%, 50% και 30%. Η αίτηση υποβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά? Η επιδότηση καταβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά;

Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα στην άδεια υποβάλλεται μια (1) αίτηση, η οποία και πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των συγκυριούχων και να επισυνάπτονται τα ατομικά δικαιολογητικά όλων των συγκυριούχων, όπως αυτά προβλέπονται στην λίστα δικαιολογητικών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Για την περίπτωση της είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης προτείνεται να επιλεγεί ένας εκ των συγκυριούχων, ο οποίος θα ορίζεται με την σχετική υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) από τους υπολοίπους, και η καταβολή της να γίνει στον λογαριασμό του.

2.    Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasing στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης;

Όχι, η αγορά είναι δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η περίοδος μίσθωσης πρέπει να ισούται με τρία έτη (3) τουλάχιστον με ιδία χρήση του οχήματος. Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που επιλέγεται η απόκτηση του οχήματος μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης, προσκομίζεται η σύμβαση χρονομίσθωσης leasing του οχήματος, με την οποία έχει συμφωνηθεί η αγορά του οχήματος κατά τη λήξη της μίσθωσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ.

3.    Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου μετά την λήξη σύμβασης χρονομίσθωσης leasing ισχύει ότι ο ωφελούμενος πρέπει να το έχει στην κυριότητά του για ένα ή δυο έτη ;

Όχι. Μετά τη λήξη της σύμβασης χρονομίσθωσης ο ωφελούμενος δεν είναι υποχρεωμένος να έχει στην κυριότητά του το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

4.    Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που ο ωφελούμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε εταιρία, πρέπει να έχει στην κυριότητά του κάποιο όχημα που θα αποκτήσει με επιδότηση μέσω της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» ;

Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να μεταπωλήσει το όχημα, που θα αποκτήσει με επιδότηση μέσω της εν λόγω δράσης, μετά από την παρέλευση ενός (1) έτους και η εταιρία μετά την παρέλευση δυο (2) ετών.

5.    Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν την παρέλευση του έτους ;

Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής τότε η τριετία δεν θα ισχύει. Τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

6.    Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δυο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως εταιρία και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο ;

Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μια αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.

7.    Κάθε ωφελούμενος, είτε είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι εταιρία, πόσες αιτήσεις δικαιούται να υποβάλλει, κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ και για πόσα οχήματα ;

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι φυσικό πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση κάνοντας χρήση του ΑΦΜ του, με σκοπό την αγορά ενός (1) οχήματος (Κατηγορία Α).

Κάθε ένας ωφελούμενος, που είναι εταιρία, μπορεί να υποβάλλει έως δυο (2) αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ της εταιρίας κατά τη διάρκεια της δράσης, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς το αρχικό αίτημα υπαγωγής και η καταβολή της ανάλογης επιδότησης (Κατηγορία Β).

Η εταιρία δεν έχει όριο οχημάτων που μπορεί να αιτηθεί.

Η εταιρία έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επιδότηση για ισόποσο αριθμό έξυπνων σημείων επαναφόρτισης με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που έχει αιτηθεί. Ωστόσο, υποχρεούνται στην τήρηση Κανονισμού για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ΕΕ 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (de minimis).

8. Εταιρία η οποία δεν έχει περιορισμό στα οχήματα, οφείλει να προμηθευτεί από ένα μόνο τύπο (πχ μόνον επιβατικά αυτοκίνητα) ;

Η επιλογή αφορά το σύνολο των αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών αυτοκινήτων και των ηλεκτρικών δικύκλων /τρικύκλων. Η εταιρία με κύρια δραστηριότητα, που αναφέρεται παρακάτω, μπορεί να επιλέξει να επιδοτηθεί για έως δέκα (10) ηλεκτρικά ποδήλατα χωρίς το ταυτόχρονο δικαίωμα χορήγησης οικολογικού bonus για έξυπνο σημείο επαναφόρτισης .

ΚΑΔ Δραστηριότητας:

•               77.1 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

•               77.21.10.08 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων

•               55.1 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

•               55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

•               55.3 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

•               53.20.12.00 Υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery)

9.    Οι αντιπρόσωποι αυτοκινήτων πόσες αιτήσεις δικαιούται να υποβάλλει, κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ και για πόσα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ; Η εταιρία, μπορεί να υποβάλλει έως δυο (2) αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το ΑΦΜ της εταιρίας κατά τη διάρκεια της δράσης, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς το αρχικό αίτημα υπαγωγής και η καταβολή της ανάλογης επιδότησης (Κατηγορία Β).

Η επιδότηση που δικαιούται μια εταιρία για την αγορά από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 30% της ΛΤΠΦ με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8000€) για κάθε ένα όχημα.

Η επιδότηση που δικαιούται για την αγορά από είκοσι (20) και άνω αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 20% της ΛΤΠΦ με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6000€) για κάθε ένα όχημα.

Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται αθροιστικά.

10. Οι εταιρίες με έδρα σε νησί δικαιούνται επιπλέον ποσό ειδικής επιδότησης ;

Οι εταιρίες, που έχουν έδρα σε νησιωτικό Δήμο της επικράτειας προβλέπεται επιπλέον δημόσια δαπάνη ίση προς τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) ανά αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο για το οποίο αιτούνται ενίσχυσης. Στα νησιά περιλαμβάνονται η Εύβοια και η Κρήτη.

11. Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η απόσυρση παλαιού οχήματος;

Δεν υπάρχει περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει την υποχρέωση να προβεί σε υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος.

12. Η εταιρία που θα αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέχει με την αγορά δώρο οικιακό φορτιστή. Μπορεί να εγκαταστήσω τον έξυπνο φορτιστή ο οποίος επιδοτείται από το πρόγραμμα σε άλλο χώρο εκτός της κύριας κατοικίας μου, π.χ. στο εξοχικό μου, εφόσον ο χώρος αυτός δηλώνεται στο Ε9 μου ;

Ναι, υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα μόνον όμως στην περίπτωση που τεκμηριώνεται η ιδιοκτησία / μίσθωση του σημείου τοποθέτησης του επιδοτούμενου φορτιστή και το δικαίωμα εγκατάστασης στην εν λόγω θέση στάθμευσης.

13. Έχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλω δήλωση Ε1. Μπορεί να υποβάλλω αίτηση για επιδότηση ;

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφθεί το Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σας αναφέρει στην δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

14. Στην περίπτωση που το όχημα μισθώνει μέσω σύμβασης χρονομίσθωσης leasing, με ποιο τρόπο γίνεται η καταβολή του οικολογικού bonus ;

Συστήνεται η προκαταβολή που δίνεται και προβλέπεται στη σύμβαση χρονομίσθωσης να είναι τουλάχιστον ίση με το αναλογούν οικολογικό bonus. Με τον τρόπο αυτό ο ωφελούμενος λαμβάνει άμεσα το σύνολο της ενίσχυσης υποβάλλοντας αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και επισυνάπτοντας τη σύμβαση και την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

15. Η χρονομίσθωση ισχύει και για οχήματα τύπου L (δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα κλπ);

Όχι, η χρονομίσθωση ισχύει μόνον για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά οχήματα και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους.

16. Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 400€ ;

Όχι, στην περίπτωση των ποδηλάτων δεν έχει εφαρμογή η απόσυρση. Η επιδότηση απόσυρσης δικύκλου/τρικύκλου εφαρμόζεται όταν ο ωφελούμενος αποσύρει δίκυκλο/τρίκυκλο.

17. Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 800€ ;

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία. Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνον τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές. Για την αποδοχή του αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η επισύναψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, το οποίο ζητάτε και οφείλει να σας προσκομίσει ο πωλητής.

18. Μια εταιρία που αιτείται, επιλέγει να επιδοτηθεί για την αγορά 25 αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που το καθένα έχει Λιανική Τιμή Προ φόρων (ΛΤΠΦ) ίση με 25.000€. Πόσο είναι το ποσό της επιδότησης που θα λάβει ; Η επιδότηση που δικαιούται μια εταιρία για την αγορά από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 30% της ΛΤΠΦ με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8000€) για κάθε ένα όχημα.

Η επιδότηση που δικαιούται για την αγορά από είκοσι (20) και άνω αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ισούται με το 20% της ΛΤΠΦ με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6000€) για κάθε ένα όχημα.

Στην περίπτωση που η εταιρία αιτείται την επιδότηση 25 αυτοκινήτων, αυτή υπολογίζεται ως εξής:

30% x 25000 x 20 + 20% x 25000 x 5 = 7500 x 20 + 5000 x 5 = 150000 + 25000 = 175000 €

19.         Εάν επιλέξω ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας (Λιανική Τιμή

Προ Φόρων) 25.000€ και επιθυμώ να προσθέσω εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 30.000€, επί ποιάς τιμής υπολογίζεται το οικολογικό bonus ;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τις 25.000€ και στο τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

20.         Ο πωλητής του ηλεκτρικού ποδηλάτου μού αρνείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση ;

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό και η έλλειψη αυτής οδηγεί σε απόρριψη και μη καταβολή του οικολογικού bonus. Συστήνεται σε όλους να λαμβάνουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πληρωμή της αξίας του ποδηλάτου και της παραλαβής του.

21.         Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων ; Ποια άλλη τιμή υπάρχει ;

Η λιανική τιμή προ φόρων αφορά το άθροισμα της εργοστασιακής τιμής, του κόστους των μεταφορικών και του κέρδους. Είναι δηλαδή η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή Προ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς.

22.         Ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που πρέπει να κάνω πηγαίνοντας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ;

Για να είναι άρτια και να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδίδει μια επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου, η αξία δηλαδή επί της οποίας θα υπολογιστεί το οικολογικό bonus που δικαιούστε.

Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά που παίρνετε από την αντιπροσωπεία. Παράδειγμα :

Επιθυμείτε την αγορά οχήματος Χ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 24.000€, επιλέγετε εξτρά εξοπλισμό αξίας 5.000€, σύνολο 29.000€, πλέον ΦΠΑ 6.960€ . Η προσφορά κα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά και διακριτά τις παραπάνω αξίες, καθώς και η πλήρης ονομασία και σειρά του μοντέλου του οχήματος που επιλέγετε.

Το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί επί των 24.000€ .

23. Έκδοση μοντέλου έχει 35.000€ ΛΤΠΦ καταλόγου. Ο αντιπρόσωπος / πωλητής κάνει αρχική προσφορά / έκπτωση για 33.000€ και τελικά πουλάει το όχημα 32.000€. Σε ποια αξία προ φόρων υπολογίζεται η επιδότηση του οικολογικού bonus ;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται πάντα επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων στην οποία τελικά πωλείται το αυτοκίνητο. Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος των επιλέξιμων μοντέλων με τις επίσημες Λιανικές Τιμές Προ Φόρων είναι ενδεικτικός, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν και να είναι μειωμένες και ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και εύκολα οι ενδιαφερόμενοι.

24. Έκδοση μοντέλου έχει 48.000€ ΛΤΠΦ επίσημου καταλόγου. Ο πελάτης θέλει εξτρά εξοπλισμό επιπλέον 7.000€. Η επιδότηση, που λαμβάνει, επί ποιάς αξίας προ φόρων υπολογίζεται ;

Λαμβάνει επιδότηση η οποία υπολογίζεται στις 48.000€, καθώς όπως έχει ήδη απαντηθεί ο επιπλέον εξοπλισμός από την βασική έκδοση της σειράς του μοντέλου δεν επιδοτείται.

25. Αγοράζεται αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ καταλόγου 33.000 € και γίνεται τελικά έκπτωση 4.000 €. Άρα η τελική αξία αγοράς προ φόρων θα διαμορφωθεί στις29.000€. Σε ποια αξία προ φόρων θα επιδοτηθεί ;

Όπως έχει ήδη απαντηθεί ο υπολογισμός της τελικής αναλογούσας επιδότησης θα γίνεται με βάση την τελική αξία αγοράς όπως αυτή θα αναγράφεται στο επίσημο φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιδότηση θα υπολογιστεί επί των 29.000€, η οποία πιστοποιείται κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής.

26. Υπέβαλα αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απορρίφθηκα.

Επιτρέπεται να υποβάλλω εκ νέου ;

Βεβαίως, είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψή σας και τους λόγους αυτής . Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.

27. Επισκέφθηκα ένα κατάστημα που εμπορεύεται δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα για να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο πωλητής μου υπέδειξε το παρακάτω εξηγώντας μου ότι φέρει πετάλια και πωλείται ως ποδήλατο. Θα λάβω επιδότηση με ποσοστό 40% ;

Ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος δεν αφορά ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά ηλεκτρικό δίκυκλο δεδομένου ότι φέρει μηχανισμό γκαζιού στα χερούλια. Κατά συνέπεια, η επιδότηση θα υπολογιστεί στο 20% της αξίας του μοντέλου, το οποίο είναι επιλέξιμο ως ηλεκτρικό δίκυκλο και όχι ως ηλεκτρικό ποδήλατο. Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας του (π.χ. άδεια κυκλοφορίας κλπ).

28. Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξω όχημα σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά αιτήθηκα οικολογικό bonus? Εάν έχω υποβάλλει το αίτημά μου με το όχημα Χ και προσκόμισα προσφορά, μπορώ να το αλλάξω ;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο μόνον όμως με παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή εάν έχετε αιτηθεί για αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.

29. Με ποιόν τρόπο λαμβάνω το οικολογικό bonus ;

Το οικολογικό bonus λαμβάνεται μόνον από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αυτός υποδεικνύει με το σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να προηγηθεί υποβολή αιτήματος πληρωμής το οποίο συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης.

30. Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) ;

Το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα).

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούν στη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, περιγράφονται στην σχετική παράγραφο της ΚΥΑ της δράσης είναι διαθέσιμες στο έντυπο «Τεχνικές προδιαγραφές επιλέξιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της δράσης.

31. Το ποσό της επιδότησης που δικαιούται ο ωφελούμενος είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε εταιρία για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) είναι σταθερό ή εξαρτάται από την τιμή της συσκευής ;

Το ποσό της επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) καλύπτει το κόστος αγοράς της συσκευής όπως αυτό αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς (τιμή προ Φ.Π.Α), ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500€ για τα φυσικά πρόσωπα και τα 400€ για τις εταιρίες. Σημειώνεται πως το ποσό της επιδότησης δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμής της συσκευής.

Για παράδειγμα μια συσκευή με κόστος €600 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €500, ενώ μια συσκευή με κόστος €400 προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση €400.

32. Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο κάνει αίτηση η εταιρία και για το οποίο δίνεται επιδότηση €400 ; Το σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε χώρους στάθμευσης των επιχειρήσεων με ιδιωτική πρόσβαση.

Επισημαίνεται ότι το σημείο επαναφόρτισης προορίζεται για ιδιωτική χρήση από την εταιρία και σε καμία περίπτωση δε θα είναι δημοσίως προσβάσιμο. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα).

Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών που αφορούν στη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, περιγράφονται στην σχετική παράγραφο της ΚΥΑ της δράσης είναι διαθέσιμες στο έντυπο «Τεχνικές προδιαγραφές επιλέξιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο», που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της δράσης.

33. Ποια είναι η διαδικασία για να λάβω την επιδότηση για το «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) Η/Ο είτε πρόκειται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας ;

Κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε την επιδότηση «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) σημαίνοντας με ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης. Στη φάση αυτή θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισης η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της δράσης. Ακόμη θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ένα εκ των δύο παρακάτω εντύπων:

Μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή Έντυπο Ε9,

Μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του ωφελούμενου στην περίπτωση που η θέση στάθμευσης στο Ε9 δηλώνεται ως βοηθητικός χώρος.

Για την ολοκλήρωση της αίτησης και καταβολή του ποσού της επιδότησης οφείλετε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ της δράσης και αναρτώνται εδώ : support.kinoumeilektrika2 [at] prv.ypeka.gr

34. Yπάρχει μια λίστα δικαιολογητικών που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) είτε πρόκειται για χρήση τους σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας. Σε τι αφορούν αυτά τα δικαιολογητικά και πως μπορεί να τα αποκτήσω ;

Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης Η/Ο (φορτιστές) είτε αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οικιακό περιβάλλον είτε στο χώρο στάθμευσης εταιρίας για ιδιωτική χρήση, αφορούν στα παρακάτω:

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του σημείου επαναφόρτισης και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο πωλητής της συσκευής, εκτός αν το συγκεκριμένο σημείο επαναφόρτισης για το οποίο αιτείστε επιδότηση βρίσκεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Δικαιολογητικό που πιστοποιεί την αγορά του φορτιστή (προσφορά στη φάση της υποβολής και απόδειξη αγοράς στη φάση της ολοκλήρωσης της αίτησης).

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είστε ιδιοκτήτης/μισθωτής της θέσης στάθμευσης στην οποία θα εγκατασταθεί ο φορτιστής και πιστοποιούν τη χρήση ως θέση στάθμευσης όταν αυτό απαιτείται.

Φωτογραφική τεκμηρίωση, όταν ο ωφελούμενος είναι εταιρία.

Δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εγκατάσταση του φορτιστή και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης της συσκευής. (αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωση εγκαταστάτη, αντίγραφο συμπληρωμένου εντύπου σύνδεσης/ενημέρωσης ΔΕΔΔΗΕ).

35. Είμαι κατασκευαστής/εισαγωγέας συσκευής που λειτουργεί ως σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) είτε προορίζονται για χρήση του σε οικιακό περιβάλλον είτε σε χώρο στάθμευσης εταιρίας. Ποια είναι η διαδικασία για να προστεθεί η συσκευή αυτή στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων»

Σημείων Επαναφόρτισης ;

Πρέπει να κάνετε αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται εδώ: https://kinoumeilektrika2.gov.gr . Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών αςφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».

Η αίτηση αυτή κατατίθεται:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: support.kinoumeilektrika2 [at] prv.ypeka.gr

ή

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας  Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης.

Η επιλογή και η καταχώρηση των σημείων επαναφόρτισης στη λίστα

(κατασκευαστής και μοντέλο της συσκευής) γίνεται από την Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

36. Που μπορώ να βρω αναρτημένη την ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης ;

Η λίστα αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης https://kinoumeilektrika2.gov.gr, ενημερώνεται και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με την προσθήκη νέων επιλέξιμων φορτιστών. Η πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων.

37. Θέλω να αγοράσω ένα «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης. Δικαιούμαι επιδότηση για το φορτιστή αυτό ;

Εφόσον ο φορτιστής πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο αναρτημένο αρχείο https://kinoumeilektrika2.gov.gr και ο προμηθευτής αυτός μπορεί να σας προμηθεύσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα https://kinoumeilektrika2.gov.gr τότε δικαιούστε επιδότησης για το φορτιστή αυτό.

38. Μπορώ να κάνω αίτηση για να λάβω επιδότηση μόνο για αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) χωρίς ταυτόχρονα να αιτούμαι επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος ;

Δυνατότητα επιδότησης για την αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) έχουν μόνο όσοι αιτούνται την παροχή επιδότησης για την απόκτηση αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού ή/και επαγγελματικού αυτοκινήτου μέγιστου βάρους έως 3,5 τόνους.

39. Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα (εταιρίες) ;

Η επιδότηση για «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (εταιρίες), δηλαδή Κατηγορία Α και Β αντίστοιχα.

40. Για πόσα «έξυπνα» σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) δικαιούται επιδότηση ο ωφελούμενος ;

Κάθε ωφελούμενος, ανεξάρτητα σε ποια Κατηγορία ανήκει, δικαιούται να λάβει επιδότηση για ένα (1) «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) για κάθε ένα ηλεκτρικό επιβατικό ή/και επαγγελματικό αυτοκίνητο, που κάνει αίτηση στη δράση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της δράσης ανά Κατηγορία ωφελούμενου. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό πρόσωπο δικαιούται να κάνει αίτηση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ένα φορτιστή.

Η εταιρία δικαιούται να κάνει αίτηση για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα και για αντίστοιχο αριθμό φορτιστών, χωρίς περιορισμό στον αριθμό αυτοκινήτων. Ωστόσο, υποχρεούνται στην τήρηση του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de mininimis).

41. Κατοικώ σε πολυκατοικία και είτε έχω ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή είτε παρκάρω το όχημά μου στον ακάλυπτο χώρο. Δικαιούμαι επιδότηση για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης ;

Για να δικαιούστε επιδότηση για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης, πρέπει να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης και να έχετε δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης στη θέση στάθμευσης. Αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση μισθωτηρίου συμβολαίου από το www.gsis.gr ή εντύπου Ε9 κατά περίπτωση.

Έτσι, στην περίπτωση που έχετε ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένετε, αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση ενός εκ των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω και άρα δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Στο μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να διατυπώνεται ότι έχετε το δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης στη θέση στάθμευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε να προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή με την οποία να σας παραχωρεί το δικαίωμα εγκατάστασης του σημείου επαναφόρτισης.

Εφόσον η θέση στάθμευσης αυτή ανήκει στο/στη συζυγό σας, μπορείτε να προσκομίσετε μια υπεύθυνη δήλωσή του/της με την οποία θα σας παραχωρεί το δικαίωμα χρήσης της θέσης και εγκατάστασης του «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Στην περίπτωση που παρκάρετε το όχημά σας στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένετε, χωρίς να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης δεν δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

42. Ένα εκ των προστατευόμενων μελών μου, ανήλικο τέκνο, είναι Άτομο με Αναπηρίες. Δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 1000€ ;

Σε κάθε περίπτωση ο ωφελούμενος της επιδότησης καθώς και της όποιας επιπλέον επιδότησης που αφορά Άτομα με Αναπηρία πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Συνεπώς για να επωφεληθεί κάποιος από το επιπλέον ποσό που δίδεται σε Άτομα με Αναπηρία πρέπει να διαθέτει ο ίδιος το σχετικό πιστοποιητικό που ζητείται στα δικαιολογητικά υποβολής. Άρα, στην περίπτωση ανηλίκου τέκνου δεν είναι εφικτή η καταβολή της επιπλέον επιδότησης στον γονέα.

43. Eάν είμαι τέκνο μιας οικογένειας με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα δικαιούμαι την επιπλέον επιδότηση των 500€ όταν επιλέξω να επιδοτηθώ για ηλεκτρικό ποδήλατο ;

Όχι. Δικαιούχοι της επιδότησης ειδικής κατηγορίας για την περίπτωση της οικογένειας με τρία (3) και άνω εξαρτώμενα τέκνα (για την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου) είναι η μητέρα και ο πατέρας των εξαρτώμενων τέκνων. Η ιδιότητα αυτή αποδεικνύεται προσκομίζοντας το Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το Έντυπο Ε1 από το www.gsis.gr.

44. Έχει λήξει η ισχύς του πιστοποιητικού τεκμηρίωσης της ιδιότητας του Ατόμου με Αναπηρία. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση έτσι ώστε να εξασφαλίσω το επιπλέον ποσό που προβλέπεται από την δράση ;

Σε αυτή την περίπτωση θα υποβάλλετε το πιστοποιητικό που έχει λήξει καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης που έχετε υποβάλλει για την ανανέωσή του.

45. Είναι εφικτή η αγορά οχήματος (αυτοκινήτου, ποδηλάτου, δικύκλου/τρικύκλου) από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

Ναι, η αγορά είναι αποδεκτή ωστόσο παραμένει η δεσμευτική υποχρέωση της προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ΚΥΑ της δράσης. Για την υποβολή τους είναι αποδεκτή η αγγλική γλώσσα.

46. Έχω παραγγείλει όχημα, οποιοδήποτε από τα επιλέξιμα της δράσης, και με ενημέρωσαν ότι η παράδοσή του θα γίνει σε τρείς μήνες. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει κίνδυνος να χάσω την επιδότηση γιατί την στιγμή που θα αιτηθώ για την καταβολή της θα εξαντλούνται οι διαθέσιμοι πόροι ;

Η προτεραιότητα σας στην καταβολή της ενίσχυσης και την διαθεσιμότητα των πόρων ισχύει με την υποβολή του αρχικού αιτήματος συμμετοχής στην δράση και όχι την χρονική στιγμή που θα υποβάλλετε αίτημα πληρωμής. Αυτό σημαίνει ότι από την στιγμή που έχετε εγκριθεί για την συμμετοχή σας έχετε εξασφαλισμένη την διαθεσιμότητα των πόρων.

Σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα της αναμονής παράδοσης με βάση τα όσα αναφέρονται στον οδηγό της δράσης η έγκριση σας είναι σε ισχύ για δώδεκα (12) μήνες από την έγγραφη ενημέρωση σας σχετικά με την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής. Μετά την παρέλευση του συγκεκριμένου διαστήματος η έγκριση ανακαλείται και δεν ισχύει, εκτός εάν τεκμηριωμένα και για συγκεκριμένους λόγους ανωτέρας βίας η παράδοση δεν καταστεί εφικτή. Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλλεται αίτημα τρίμηνης παράτασης, και εάν το τρίμηνο επίσης παρέλθει άκαρπο οδηγεί σε οριστική απώλεια της αρχικής σας ένταξης. Η ανωτέρω παράταση δίνεται μία φορά. Το αίτημα της παράτασης πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα και το αργότερο τρεις ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας του αρχικού χρόνου ισχύος.

47. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνω εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα, έχω την δυνατότητα να υπαχθώ στην δράση ;

Ναι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπάγονται στην κατηγορία Β, και έχουν την δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους ή/και ηλεκτρικών δίκυκλων ή τρίκυκλων ή ποδηλάτων. Συνεπώς, οι ατομικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής και δραστηριότητας (πλην των εξαιρούμενων δραστηριοτήτων του οδηγού της δράσης ) είναι επιλέξιμες ως εταιρίες.

48. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω ;

Για την απόσυρση δικύκλου/τρικύκλου συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένες εταιρίες που ασχολούνται με το αντικείμενο ή να κάνετε την διαδικασία μέσω ΚΕΠ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

1.    Αίτηση Απόσυρσης Οχήματος

2.    Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα

3.    Άδεια κυκλοφορίας 4. Πινακίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση απώλειας απαιτείται βεβαίωση από το Αστυνομικό Τμήμα για την δήλωση της απώλειας και παράβολο των 30€ από Δημόσιο Ταμείο

5. Εξοφλητική πράξη αν παρακρατείται η κυριότητα.

Απαιτείται να είναι εξοφλημένα τα τέλη κυκλοφορίας.

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

OIKONOMIA

Economist: Αυτή η χώρα απευθύνθηκε 17 φορές στο ΔΝΤ. Και είναι προς τιμήν της.

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Το 1957 και ενώ η Γκάνα είχε απαλλαχθεί από την αποικιοκρατία, ο πρώτος πρόεδρός της, Κουάμε Νκρουμάχ, είχε διαμαρτυρηθεί ότι η χώρα του δεν ήταν πραγματικά ελεύθερη. Τα πλούσια κράτη εξακολουθούσαν να την κρατούν πίσω, είχε δηλώσει, ενώ το ΔΝΤ ήταν μια «νεοαποικιοκρατική παγίδα». Ο σημερινός υπουργός οικονομικών της χώρας, συμφωνεί μαζί του: σε πρόσφατες δηλώσεις του έχει συγκρίνει τα προγράμματα του ΔΝΤ με τον τρόπο που οι Ισραηλίτες αντιμετωπίζονταν από την αρχαία Αίγυπτο.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σε ανάλυσή του, ο Economist αναγνωρίζει ότι η Γκάνα βρέθηκε υπό την εποπτεία του ΔΝΤ για 22 από τα τελευταία 35 χρόνια, ενώ τον Ιούλιο ζήτησε νέο bail-out. Για 17η φορά στην ιστορία της. Η οικονομική εφημερίδα, ωστόσο, τονίζει ότι παρά τα φαινόμενα η Γκάνα είναι μια από τις πλέον ευημερούσες οικονομίες στην περιοχή της, ενώ διαθέτει και μια ζωηρή δημοκρατία. Κατά την άποψη του εντύπου, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι οι πολιτικοί της, ξεκινώντας ήδη από τον Νκρουμάχ, είναι ιστορικά εθισμένοι στη σπατάλη, ενώ σε πλήρη σύγκρουση με πρόσφατη προειδοποίηση της Oxfam για τη δράση του Ταμείου στην περιοχή και τις επιπτώσεις της επί των πλέον ευάλωτων, ο Economist υποστηρίζει ότι το ΔΝΤ έχει διαδραματίσει κατεξοχήν θετικό ρόλο.

Κρίσεις και ανάπτυξη

Η τελευταία κρίση έρχεται ως αποτέλεσμα μιας έξαρσης δανεισμού και μιας οικονομικής ύφεσης που ώθησε τη Γκάνα εκτός των πιστωτικών αγορών αυξάνοντας τις πιθανότητες χρεοκοπίας. Δεδομένου ότι έχουν περάσει μόλις τρία χρόνια από όταν η χώρα ολοκλήρωσε το προηγούμενο πρόγραμμα του Ταμείου, το γεγονός αυτό παραπέμπει σε κακή οικονομική διαχείριση.

Όμως η Γκάνα καταφέρνει συχνά να επιδείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη. Στα $6.178, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο για τη δυτική Αφρική. Μια αιτία πίσω από αυτή  την επιτυχία, υποστηρίζει ο Economist, είναι ακριβώς το γεγονός ότι απευθύνεται συχνά και εγκαίρως στο ΔΝΤ.

Αναζητώντας νωρίς βοήθεια, συνεχίζει η οικονομική εφημερίδα, η χώρα αντιμετωπίζει τα προβλήματα στη ρίζα της. Τα bail-outs είναι μικρότερα και οι περικοπές δαπανών που απαιτούνται για την επαναφορά των δημόσιων οικονομικών σε στέρεες βάσεις μπορούν να είναι λιγότερο επώδυνες. Όταν η Γκάνα εντάχθηκε στο 16ο σχετικό πρόγραμμα το 2015, χρειάστηκε λιγότερο από 1 δισεκατομμύριο δολάρια (δηλαδή, το 2% του ΑΕΠ της) από το ΔΝΤ, προκειμένου να εισέλθει εκ νέου στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Όταν η χώρα προχώρησε στη συνέχεια στην έκδοση ομολόγου σε ξένο νόμισμα, οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν θερμά.

Τα οφέλη της βιασύνης

Ελάχιστα είναι τα μειονεκτήματα αυτής της βιασύνης, ισχυρίζεται η εφημερίδα. Τα δάνεια του ταμείου είναι συνήθως φθηνά (σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμη και άτοκα) και η εμπλοκή του δημιουργεί το κλίμα εμπιστοσύνης που απαιτείται ώστε οι επενδυτές να επιστρέψουν στον δανεισμό και τις επενδύσεις.

Οι χώρες που καθυστερούν υπερβολικά να ζητήσουν βοήθεια, από την άλλη, συνήθως υποφέρουν πολλαπλάσια. Ως παράδειγμα, παραπέμπει στη Ζάμπια, η οποία δεν κατόρθωσε να ενταχθεί σε πρόγραμμα του Ταμείου και χρεοκόπησε το 2020, με αποτέλεσμα τώρα να χρειάζεται πακέτο διάσωσης από το ΔΝΤ που αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ της. Και επειδή το χρέος της δεν είναι βιώσιμο, χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους σε συμφωνία με τους πολλούς δανειστές της, πριν το ΔΝΤ μπορέσει να της δανείσει περισσότερα χρήματα. Άλλα κράτη παρατηρούν αυτή την κατάσταση. Το Μπαγκλαντές υπέβαλε προληπτικά αίτηση στο ΔΝΤ για $4,5 δισ. τη στιγμή που επιμένει ότι η οικονομία του δεν είναι σε κακή κατάσταση.

Μετακυλίοντας τις ευθύνες

Η Γκάνα είναι ένα καλό παράδειγμα των πλεονεκτημάτων του συχνού δανεισμού από το ταμείο. Οι κυβερνήσεις της έχουν την τάση να δανείζονται και να ξοδεύουν μεγάλα ποσά στη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων και έπειτα να ζητούν από το ΔΝΤ να εξομαλύνει τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτή τη στρατηγική. Η βοήθεια του Ταμείου κατά κανόνα έρχεται με τον όρο επώδυνων μεταρρυθμίσεων που, κατά τη γνώμη του Economist, οι πολιτικοί γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητες αλλά δεν τολμούν να επιβάλουν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις είναι εφικτές μόνο στο βαθμό που οι πολιτικοί μπορούν να επιρρίψουν τις ευθύνες στο ΔΝΤ.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, καταλήγει η οικονομική εφημερίδα, οι πολιτικοί θα ήταν ειλικρινείς με τους ψηφοφόρους τους και θα αποδέχονταν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Σε έναν ιδανικό κόσμο, τα πλεονεκτήματα των εύλογων μεταρρυθμίσεων θα υπερέβαιναν την – αδικαιολόγητη κατά τη γνώμη του Economist – κακή φήμη του Ταμείου.

Το Ταμείο από την πλευρά του έχει βελτιώσει τη στρατηγική του σε ό,τι αφορά τις περικοπές κοινωνικών δαπανών, για παράδειγμα εκείνων που αφορούν την υγεία και την παιδεία.

Απόδειξη για αυτό, ισχυρίζεται η οικονομική εφημερίδα, το γεγονός ότι ακτιβιστές, όπως ο Μπράιτ Σίμονς της δεξαμενής σκέψης Imani στη Γκάνα, που παλιότερα διαμαρτύρονταν κατά του ΔΝΤ, πλέον ζητούν την αντιμετώπισή του ως «οικογενειακού γιατρού»: Τα φθηνά δάνεια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως «πρόληψη» και η λήψη τους θα πρέπει να είναι «συχνή και ενεργητική», αντί οι χώρες να μεταφέρονται απευθείας στη «ΜΕΘ».

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading

OIKONOMIA

ΥπΑΑΤ: Πράσινο φως για το αλιευτικό καταφύγιο Νέας Κρήνης Θεσσαλονίκης

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Στην υλοποίηση του έργου κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου στη Νέα Κρήνη του δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης προχωρά το ΥπΑΑΤ, προϋπολογισμού 6.601.400 ευρώ.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εντάσσεται στην κατηγορία των έργων υπό τμηματοποίηση (phasing) κατάσταση 3 του Σχεδίου Δράσης, καθόσον πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τις σχετικές εγκυκλίους της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Διαβάστε επίσης: ΥπΑΑΤ: Εκσυγχρονισμός του λιμένα Ελευθερών Καβάλας

Το αλιευτικό καταφύγιο πρόκειται να κατασκευαστεί στην παράκτια ζώνη της περιοχής Νέας Κρήνης του Δήμου Καλαμαριάς, από το ύψος της οδού Βρυούλων μέχρι την οδό Αιολίας περίπου, σε συνέχεια της νομίμως υφιστάμενης επιχωμάτωσης που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό το 1996 κατά την κατασκευή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Επίσης στον Δήμο Καλαμαριάς και σε παρακείμενο χώρο λειτουργεί η μαρίνα Θεσσαλονίκης (Αρετσού), η οποία έχει καθοριστεί ως λιμένας – τόπος εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης σκαφών παράκτιας αλιείας και ξιφία. Λόγω του περιορισμένου χώρου που υπάρχει στη μαρίνα Αρετσούς για τα αλιευτικά σκάφη, μεγάλος αριθμός αυτών είτε αγκυροβολούν εκτός της μαρίνας (όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν), όπου όμως δεν υπάρχει καμία σχετική υποδομή, είτε χρησιμοποιούν άλλα απομακρυσμένα αλιευτικά καταφύγια. Επιπλέον η μαρίνα προβλέπεται να ιδιωτικοποιηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και για το λόγο αυτό οι αλιείς θα πρέπει να εγκαταλείψουν την ανατολική λιμενολεκάνη, στην οποία με μεγάλες δυσκολίες ελλιμενίζουν τα σκάφη τους και συνεπώς να μετεγκατασταθούν στη νέα αλιευτική υποδομή, η σκοπιμότητα της οποίας χαρακτηρίζεται σημαντική και επείγουσα.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης  περιλαμβάνει  την κατασκευή ενός προσήνεμου μώλου (κυματοθραύστη), δύο υπήνεμων μώλων εγκάρσια προς την ακτή, εσωτερικού κρηπιδώματος και κατά συνέπεια τη δημιουργία λειτουργικής λιμενολεκάνης έκτασης 20.476μ2 και συνολικού μήκους κρηπιδωμάτων 462μ. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή κτίσματος Η/Μ χώρων με τα απαραίτητα δίκτυα. .

Ακόμη η Πράξη περιλαμβάνει υποέργα αρχαιολογικών εργασιών χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, φωτοσήμανσης του καταφυγίου από το Πολεμικό Ναυτικό, τις απαραίτητες συνδέσεις με τα Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) για την ύδρευση και ηλεκτροφωτισμό του καταφυγίου. Επίσης προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – βασικού μελετητή και τέλος προβλέπεται υποέργο για τη διερεύνηση της ποιότητας και του τρόπου διάθεσης των βυθοκορημάτων.

Με την ολοκλήρωση της Πράξης επιτυγχάνεται η κατασκευή ενός σύγχρονου και πλήρως εξοπλισμένου αλιευτικού καταφυγίου, χωρητικότητας 83 επαγγελματικών σκαφών (25 μεγάλα γρι- γρι και μηχανότρατες και 55 σκάφη παράκτιας αλιείας),  που θα καλύπτει τις ανάγκες των αλιέων του Δήμου Καλαμαριάς και όλου του στόλου της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.
ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Επεισόδιο στα κεντρικά καταστήματα της ΔΕΗ στον Βόλο μεταξύ δύο πολιτών

ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 ημέρες ago

Πέθανε η Μαριάνα Καρακίτσου Σαραφοπούλου από Βόλο σε ηλικία 64 ετών.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 ημέρες ago

58 χρόνος έπεσε σε χαράδρα και σκοτώθηκε στο σεσκλο

LIFESTYLE5 ημέρες ago

ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΟ BARACOA ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ3 ημέρες ago

Fuel Pass 2: Καθυστέρηση στην πληρωμή του επιδόματος

ΜΑΓΝΗΣΙΑ9 ώρες ago

Αυτός είναι ο 34χρονος που απείλησε την 26χρονη σύντροφό του με κατσαβίδι στο Βόλο

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

Fuel Pass 2: Ξεκινά η καταβολή του στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων

ΜΑΓΝΗΣΙΑ13 ώρες ago

Σε υπόθεση θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της αρπαγής ενός βρέφους- Στον Βόλο αναζητούν οι αρχές τον πατέρα του

ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Πέθανε ο 50χρονος Αριστείδης Βογιατζής από το Βόλο- Εργαζόταν στο εργοστάσιο της ΕΥΡΗΚΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

Έρχεται διπλός «Τειρεσίας» για χρέη σε Εφορία, ΕΦΚΑ, Δήμους, ΔΕΚΟ και Τράπεζες

Δημοφιλή