Διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης 2 του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει ο οδηγός ερωτήσεων και απαντήσεων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι διευκρινίσεις δίνονται σε ότι αφορά το σχέδιο των Επιχειρησιακών Ομάδων για την παραγωγικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχει εκδοθεί η πρόσκληση του Μέτρου 16 1.1 με το οποίο προκηρύσσονται οι δράσεις

  • 16. 1 – 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

  • 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»

Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».

H δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης για το Υπομέτρο 16.1 – 16.2 ανέρχεται για τη Δράση 2 σε 45.138.334 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.ΓΤΑΑ».

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης 2 ανά περιφέρεια επιμερίζεται ως εξής:

Δείτε αναλυτικά τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις ΕΔΩ

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση ΕΔΩ