Connect with us

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες στα Χανιά, ο «Άφοβος» και ο Ινδός Φακίρης στο γήπεδο

Published

on

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

«Ένα κρουπ από μικρούς ως επί τω πολύ προσφυγοπαίδας λάτρας του καθαρού αέρος και τον παιγνιδίων πέρνουν υπό μάλης το μικρό λαστιχένιο τοπάκι και τρέχοντας κατέκλιζον το Πεδίον του Άρεως επιδιδόμενοι καθημερινώς με μανία στο παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρον». Και εμείς ξεκινάμε το «ταξίδι» μας και πάμε στα Χανιά για να δούμε πως τα προσφυγόπουλα με την κατάλληλη «σύμπραξη» με το γηγενή πληθυσμό, βρέθηκαν στα γήπεδα όπου και κατέγραψαν ένα σπάνιο εξωαγωνιστικό περιστατικό, με έναν…Ινδό φακίρη!!

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Στα Χανιά μετά από σταδιακές εγκαταστάσεις προσφύγων αρχικά πριν το 1922, με 850 οικογενειών από τη Μικρά Ασία, και τα Δωδεκάνησα και ακολούθως από άλλες προσφυγικές ροές, ειδικά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, στο τέλος του 1922 βρέθηκαν 18.822 πρόσφυγες, ενώ στη απογραφή του 1928 στα Χανιά απογράφηκαν 8.246 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 6.925 στην πόλη των Χανίων (το 21,5% του συνολικού πληθυσμού της πόλης των Χανίων) και 772 σε κοντινούς οικισμούς. Η μείωση έγινε λόγω μετακινήσεων σε άλλες περιοχές για επανένωση οικογενειών και για εξεύρεση εργασίας.

Ας δούμε όμως τι έγραφε στις 17-10-1932 η εφημερίδα «Αθλητικά Νέα» Χανίων: «Είμεθα στο 1928. Το ποδόσφαιρον στην πόλιν μας ύστερα από τας αλματικάς προόδους που είχον σημειώσει τα ποδοσφαιρικά μας σωματεία Τάλως – Ιωνία και Όμιλος Φιλάθλων αρχίζει πλέον να βαδίζη με γρήγορον βήμα προς την τελειοποίησιν.

Η ποδοσφαιρική μανία η επιδημική αυτής εξ Αλβιόνος ασθένεια άρχισεν να καταλαμβάνει και τον πλέον ανίδεον περί τα τοιαύτα νέον και να κερδίζη διαρκώς έδαφος μεταξύ ιδίως των μικρών οι οποίοι προσεπάθουν να εύρουν την ευκαιρίαν να επιδοθούν με όλον το νεανικόν σφρίγος στην ποδοσφαίρισιν.

17-10-1932 ΑΘΛ. ΝΕΑ ΧΑΝΙΑ

Λαστιχένια τοπάκια, χαρτιά, πέτρες, τενεκέδες, και ό,τι άλλο έχει σχέσιν με το στρογγύλον είχε τεθή εις ενέργειαν και απετέλει και από μία ποδόσφαιρα κλωτσούμενη στους δρόμους και στας πλατείας.

Ένα κρουπ από μικρούς ως επί τω πολύ προσφυγοπαίδας λάτρας του καθαρού αέρος και τον παιγνιδίων με αρχηγόν τον Μηνά Κουντσάκην πέρνουν υπό μάλης το μικρό λαστιχένιο τοπάκι και τρέχοντας κατέκλιζον το Πεδίον του Άρεως επιδιδόμενοι καθημερινώς με μανία στο παιχνίδι που λέγεται ποδόσφαιρον.

Εις το κρούπ αυτό που στη γλώσσα των ανατελόντων αυτών ποδοσφαιρικών αστέρων ωνομάζετο ποδοσφαιρική ομάς χωρίς βεβαίως να είναι τοιαύτη διότι ομοιότυπον ομάδαν παρουσίαζεν, είχε δοθή υπό του προστατούντος Μηνά το όνομα “Άφοβος” δια του οποίου πρέπει να υπερηφανεύεται καθ’ ότι πράγματι εξεύρε το όνομα εκείνο το οποίον σύμφωνα με την εξημμένην φαντασίαν των μικρών αυτών ποδοσφαιριστών έπρεπε να δοθή στην ποδοσφαιρικήν αυτήν ομάδα. Πράγματι το όνομα Άφοβος έπαιζεν τον μεγαλύτερον ρόλον εις κάθε προπόνησιν ή εις κάθε συνάντησιν που έδινε με άλλας παρομοίους ομάδας, οι μικροί ποδοσφαιρισταί της ομάδας αυτής.

Εσπερινός Ταχυδρόμος 25-1-1931

Και προσήρχοντο ούτω αι ημέραι μέχρις ότου το πρώτο ποδοσφαιρικόν πρωτάθλημα μεταξύ των ομάδων της δευτέρας κατηγορίας Κρητικού, Ανατ. Αστέρος και Ατρομήτου, το οποίο από κοινού οι σύλλογοι ούτοι οργάνωσαν δίδει την πρώτην αφορμήν στους ποδοσφαιριστάς του αδέσποτου τούτου Σωματείου, να συνασπισθούν και να σκεφθούν δια το απώτερον του σωματείου μέλλον, ο θαυμάσιος και πάλιν Μηνάς φέρεται ο πρώτος συντελεστής της κινήσεως αυτής προς οργάνωσιν του σωματείου, αυτός συγκαλεί την πρώτην Γενικήν Συνέλευσιν εξευρίσκει τα κατάλληλα πρόσωπα διενεργεί αρχαιρεσίας και το πρώτον συμβούλιον που αναφέρεται και εις το οποίον εναπόκειτο η οργάνωσις του συλλόγου απετελέσθη από τους Δημ. Δάτσης Πρόεδρον, Εμμ. Βασιλομανωλάκην αντιπρόεδρον, Κωνσταντίνον Αληκιώτην Γεν. Γραμματέα, Παν. Φιωτάκην Ταμίαν, Νικ. Παπατσάκην Έφορον, Αντώνιον Ροδουσάκην Στρατηγάκην Γεώργιον, Νενεδάκην και Γεωργ. Πολυτόπουλον ειδικόν Γραμματέα.

Το πρώτον ούτω πως καταρτισθέν συμβούλιον ηργάσθη πράγματι με απαράμιλλον θάρρος και ακάμτον εργατικότητα δια την πρόοδον και αλματικήν εξέλιξην του σωματείου.

Αναγνωρίζει το σωματείον από το Πρωτοδικείον και το κατατάσσει ούτω μεταξύ των επισήμων συλλόγων, εξευρίσκει τα απαραίτητα χρήματα δια την καθ’ όλα στην αρχήν πτωχικήν μεν αλλά αρτίαν εμφάνισιν της ποδοσφαιρικής ομάδος, ιδρύει λέσχην και κατατάσσει το σωματείον εις υπολογίσιμον θέσιν μεταξύ του ποδοσφαιρικού συγκροτήματος των Χανίων.

Η υπολανθάνουσα δε τότε δυναμικότης του, αναγκάζει τα τρία τότε συνεργαζόμενα δια το ποδοσφαιρικόν πρωτάθλημα δευτέρας κατηγορίας του 1929, ο Κρητικός, ο Αν. Αστήρ και ο Ατρόμητος, να συμπεριλάβουν και τον Άφοβον εις την κλήρωσιν του πρωταθλήματος και ούτω πρώτη φορά τότε δίδεται η ευκαιρία εις το προ ολίγου ανεπίσημον και άνευ δράσεως σωματείον να παρουσιασθη ως οργανωμένος πλείν σύλλογος και να διεκδικήσει πρωτεία μεταξύ των άλλων.

Και δεν έπρεπε βεβαίως να είχαμεν αξίωσιν από το προ ολίγου άσημον σωματείον να δρέψη δάφνας και να φέρη νίκας εναντίον αντιπάλων καθ’ όλα ανωτέρων του οι οποίοι κάτι περισσότερον έχουν να επιδείξουν εις την ποδοσφαιρικήν των ιστορίαν».

7-12-1931 Αθλητικά Νέα

Πριν το αφιέρωμα αυτό, στις, στις 7-12-1931 νωρίτερα δηλαδή, διαβάζουμε ότι: «Ο Άφοβος ιδρύθη το κατά το έτος 1929 υπό ομάδος παικτών πλην όμως ο σύλλογος ελλείψει Διοικητικού Συμβουλίου ευρίσκετο εν αδρανεία και εις αφάνειαν μέχρι του Μαρτίου του 1931 ότε και εξελέγη το πρώτον αυτού Διοικητικόν Συμβούλιον εκ των κ.κ. Νικολάου Καραγιαννάκη, και των κ.κ. Εμμ. Σεϊμένη, Αριστοτέλους Μάντζου, Κωνσταντίνου Πατεράκη, Εμμανουήλ Διονάκη και Εμμανουήλ Βλαχάκη ως μελών, οπότε αμέσως ο σύλλογος διοργανώθη εις ένα σημείον αρκετά ζηλευτον το οποίον εξακολουθεί να ευρίσκεται και σήμερον υπό το αυτό Διοικητικόν Συμβούλιον, πλην του Αριστοτέλους Μάντζου αποχωρήσαντος».

Ανεξάρτητα από τις όποιες διοικητικές μεταβολές και περιγραφές των εφημερίδων της εποχής, η πιτσιρικαρία από τις αλάνες βρέθηκε στο γήπεδο σε μία οργανωμένη διαδικασία. Nα αναφέρουμε ότι και σήμερα στις μνήμες των απογόνων των Μικρασιατών προσφύγων στα Χανιά, υπάρχει η αναφορά στην ομάδα, ενώ το ενδιαφέρον στοιχείο, είναι ότι αν και βασίστηκε αθλητικά σε προσφυγόπουλα, διοικητικά και προκύπτει από τα ονόματα της διοίκησης ήταν Κρητικοί, που οικονομικά μπορούσαν να βοηθήσουν στα έξοδα ιματισμού, αθλητικού υλικού, αμοιβής δικηγόρου για καταστατικό, κλπ. Ήταν λοιπόν μία «σύμπραξη» γηγενών και Μικρασιατών προσφύγων.

28-12-1931 ΑΘΛ. ΝΕΑ – ΧΑΝΙΑ

Boxing Day

Από την Αλβιώνα ήρθε το άθλημα και να που ακολούθησε και τις εκεί παραδόσεις, ίσως όχι συνειδητά, αλλά τυχαία, έτσι μαθαίνουμε από την εφημερίδα «Αθλητικά Νέα» Χανίων, στο φύλο της 28-12-1931 ότι «Την ημέραν των Χριστουγέννων συναντήθησαν εις φιλικόν αγώνα αι ομάδες της πόλεώς μας “Τάλως” και “Άφοβος”. Τον αγώνα παρηκολούθησε αρκετός κόσμος και το αποτέλεσμα δε ήτο υπέρ του Τάλου με τέρματα 4-0.

Ο Ινδός φακίρης

Σίγουρα ασυνήθιστο το περιστατικό που συνέβη στις 2-5-1932 και το αναφέρει την επόμενη ημέρα 3-5-1932 η εφημερίδα «Αθλητικά Νέα» των Χανίων, αφού σε αγώνα μεταξύ των ομάδων Τάλως – Άφοβος: «Κατά την συνάντησιν ταύτην ο διάσημος πλέον καταστάς υπνωτιστής και φακίρης, επίσημος πειραματιστής της εταιρίας των ψυχικών ερευνών της πρωτευούσης κ. Παγιάν, ετάφη εις το γήπεδον και εις βάθος 2 μέτρων παραμείνας εις αυτόν επί μίαν ώραν και δέκα λεπτά».

Δυστυχώς χωρίς άλλα στοιχεία, υποθέτουμε ότι ο φακίρης δεν ετάφη εντός του αγωνιστικού χώρου, με τις ομάδες να παίζουν όχι από πάνω του, αλλά κοντά σε αυτόν, όπως επίσης δεν υπάρχει αναφορά αν το έκανε αφιλοκερδώς. Τι να μας πουν στις μέρες μας και οι μαζορέτες όταν έχουν γραφτεί τέτοιες στιγμές στην ποδοσφαιρική ιστορία!!!

21-3-1932 ΑΘΛ. ΝΕΑ – ΧΑΝΙΑ

Στους αγώνες του Άφοβου από τα δημοσιεύματα της εποχής, εντοπίσαμε και τα ονόματα παικτών του και ήταν οι:

Πατσούρος, Ζαποντάκης Ι, ΖαποντάκηςΙΙ, Παντέμης, Μακρόπουλος, Βλαχάκης, Ασυλλόγιστος, Αρώνης, Πανανός, Πατσουράκης, Σαρηγιάννης, Χιωτάκης, Μακρόπουλος, Γιατιτζάκης, Μαρνιέρης, Παντέμης, Δαπόντας, Κατσιάς.

10-4-1933 ΑΘΛ. ΝΕΑ – ΧΑΝΙΑ

Τα συχνά τυπογραφικά λάθη της εποχής, όπου η στοιχειοθεσία στις εφημερίδες γίνονταν με το χέρι, ενδέχεται να έχουν αλλοιώσει κάποιο όνομα, φαινόμενο συχνό στον Τύπο του Μεσοπολέμου.

Έτσι οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι άλλη μία ομάδα με το όνομα Άφοβος στο Ατσιπόπουλο της Κρήτης κοντά στο Ρέθυμνο, με διαφορετικά ονόματα στη σύνθεσή της πρέπει να ήταν διαφορετικό σωματείο από το Χανιώτικο. Για την ιστορία να πούμε ότι Άφοβος ιδρύθηκε και στην Αθήνα και συμμετέχει μέχρι σήμερα στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αθηνών, χωρίς όμως να κατεβάζει φακίρη στο γήπεδο.

Διαβάστε την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 στο ertnews: Περιήγηση στο Μουσείο Μικρασιατικής Μνήμης Χανίων (φωτορεπορτάζ)

Διαβάστε το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022 στο sports.ert.gr: Από το 1936 έως σήμερα – Άφοβος Σεπολίων

Διαβάστε το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 στο sports.ert.gr: Ιωνία Χανίων 1924: Ο ποδοσφαιρικός όμιλος των Προσφύγων με τα στρατιωτικά άρβυλα

Περισσότερα Εδω

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Α.Ο.ΤΡΙΚΑΛΑ

Παιδικό τουρνουά για τα εγκαίνια – Sportrikala.gr

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Στο πλαίσιο των εγκαινίων του νέου αθλητικού κέντρου, ο Ερασιτέχνης ΑΟ Τρίκαλα διοργανώνει διήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου αγοριών, κοριτσιών και γυναικών στις νέες εγκαταστάσεις το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Μαϊου.
Ανάμεσα στις ομάδες που θα συμμετάσχουν είναι δύο τμήματα της Ακαδημίας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού και η γυναικεία ομάδα του Παναθηναϊκού η οποία και θα τιμηθεί από την γυναικεία ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα για την άνοδό της στην Β Εθνική .
Στους αγώνες κοριτσιών ακαδημιών θα λάβουν μέρος οι ομάδες Ελπίδες Καρδίτσας,Βόλος 2004,Γιάννενα, ΠΑΣ Λαμία,ΑΟ Τρίκαλα.
Στους αγώνες γυναικών συμμετέχουν οι ομάδες Παναθηναϊκός,ΠΑΣ Λαμία,Κ16 Γιάννενα και ΑΟ Τρίκαλα.
Στους αγώνες τμημάτων υποδομών αγοριών συμμετέχουν οι ομάδες Ολυμπιακός, Αναγέννηση Καρδίτσας, Αχιλλέας Φαρσάλων, ΑΟ Τρίκαλα, Χαραυγή.
Περισσότερα Εδώ

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading

A.E.Λ.

ΑΕΛ: Κίνηση έκπληξη από Γκοτζαμανίδη!

Published

on

By

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Μοιράσου το αρθρο!

Το ήθος του νεαρού Νίκου Γκοτζαμανίδη, σε συνδυασμό με την αγάπη του για το ποδόσφαιρο, τον κάνουν μοναδικό.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ο Κατερινιώτης άσος προέβη σε μία κίνηση-έκπληξη, καθώς πήγε στα αποδυτήρια της ομάδας Κ-20 της ΑΕΛ, που ως γνωστόν παίκτες της δέχτηκαν επίθεση στον τελευταίο αγώνα με την Ξάνθη (1-1) με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο Αντωνόπουλος και ο Αγγελούλης.

Ο Γκοτζαμανίδης έθεσε εαυτόν στη διάθεση της ομάδας και είπε ότι θέλει να αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα με την Ξάνθη, όπου θα κριθεί η πρόκριση στο φάιναλ φορ της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στους νέους του συμπαίκτες, είπε:

«Αφήστε στην άκρη την άσχημη εμπειρία της Ξάνθης, είναι καλό να προετοιμαστούμε για τη συμμετοχή στο φάιναλ φορ που θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Είναι χαρά μου να είμαι μαζί σας και να αγωνιστούμε όλοι στην ίδια ομάδα.

Είμαστε συνομίληκοι, μιλάμε την ίδια γλώσσα και κάθε επιτυχία ομάδας της ΑΕΛ αντιπροσωπεύει όλη την οικογένεια. Εμείς δεν, πρέπει να πάμε να παίξουμε πυγμαχία με τους παίκτες της Ξάνθης την Κυριακή, αλλά να τους κερδίσουμε καθαρά και δίκαια και να δείξουμε πώς παίζεται το ποδόσφαιρο.

Εγώ θεωρώ το ποδόσφαιρο καψούρα γι’ αυτό, αντί να πάω διακοπές, θέλω να βοηθήσω την ομάδα Κ-20 για να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο σπουδαία πράγματα. Χαίρομαι που ήρθα στην ομάδα και θα είμαστε όλοι μαζί για να πετύχουμε τον στόχο μας».

– Στην ομάδα θα είναι ακόμα ο Μιλτιάδης και ο Τσουμάνης που θα αγωνιστούν την Κυριακή με την Ξάνθη με στόχο η ΑΕΛ να πάρει την πρόκριση στο φάιναλ φορ.

 

 

by mikriliga

Περισσότερα εδω!

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Continue Reading
Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.
ΜΑΓΝΗΣΙΑ4 ημέρες ago

Εφυγε από την ζωή ο Γιαννης Παπανικολαου από την Συκη Πηλιου

ΜΑΓΝΗΣΙΑ2 ημέρες ago

Βόλος: Έφυγε από τη ζωή 30χρονη

ΜΑΓΝΗΣΙΑ5 ημέρες ago

Ο ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΧΑΡΤΝΕΤ ΤΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΕΦ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΒΕΛΕΝΤΖΑΚΟΥ .

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Σε θρίλερ εξελίχθηκε το ταξίδι για Βολιώτες επιβάτες με το «Βέλος» μέχρι την Αθήνα

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αγορά του Βόλου και στο «Βολωνάκι» για καφέ

ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Μαγνησίας και της Λάρισας ο θάνατος του τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Γιάννη Γκόβαρη

ΜΑΓΝΗΣΙΑ7 ημέρες ago

Θλίψη για τον θάνατο 58χρονο Βολιώτη

ηλικιωμένος
ΜΑΓΝΗΣΙΑ6 ημέρες ago

Βόλος: Ηλικιωμένος κατέρρευσε στη μέση του δρόμου

ΜΑΓΝΗΣΙΑ3 ημέρες ago

Γεωργία Μπίκα: «Ήταν νηφάλια και διαστρέβλωσε τα γεγονότα με ασύστολα ψεύδη» λέει η εισαγγελέας

ΜΑΓΝΗΣΙΑ3 ημέρες ago

Ανέλαβε υπηρεσία η Κατερίνα Σούρλα στο Νοσοκομείο του Βόλου

Δημοφιλή