Δικαιούχοι είναι οι  οστρακοκαλλιεργητές, οι οποίοι υπέβαλλαν δήλωση στο ΟΣΠΑ για το έτος 2020 και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος

Το συνολικό ποσό των 2.754.126 ευρώ θα καταβληθεί για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των οστρακοκαλλιεργειών για το 2022.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 672 ευρώ ανά στρέμμα μισθωμένης έκτασης για οστρακοκαλλιέργεια.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι οι  οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όλης της επικράτειας οι οποίοι υπέβαλλαν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) για το έτος 2020 και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες όλης της επικράτειας και λειτουργούν νομίμως, δηλαδή με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε ισχύ από το 2020 μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης και υπέβαλλαν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας ΟΣΠΑ για το έτος 2020.

Δηλώσεις στο ΟΣΠΑ για το έτος 2020 γίνονται δεκτές εφ’ όσον υπεβλήθησαν μέχρι και την 31/01/2022.

Δεν δικαιούνται ενίσχυση οι οστρακοκαλλιεργητές που υπέβαλλαν μηδενική δήλωση παραγωγής για το έτος 2020, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η μηδενική παραγωγή συνοδεύεται από την υποβολή παραστατικών λειτουργικών εξόδων.

Να σημειωθεί, ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα, δεν μπορεί, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Κάθε δικαιούχος δικαιούται να λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το ήμισυ του μέσου όρου των δηλωθέντων ποσών στο ΟΣΠΑ των ετών 2019-2020.

Οι οστρακοκαλλιεργητές που έκαναν έναρξη παραγωγικής δραστηριότητας το έτος 2020 δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση το ήμισυ του δηλωθέντος ποσού στο ΟΣΠΑ για το ίδιο έτος.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Το Εθνικό Θέατρο γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου