Χρήσιμες οδηγίες για παραγωγούς, εμπόρους και συσκευαστές.

Η εγγραφή στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών – Φυτοϋγειονομικό Μητρώο που τηρούν οι κατά τόπους ΔΑΟΚ, απαιτείται για όλους όσους εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης κονδύλων πατάτας  (παραγωγούς, εμπόρους, συσκευαστές κλπ.).

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Παράλληλα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Ηρακλείου υπενθυμίζει στους εμπλεκόμενους τι ισχύει με τη σήμανση της πατάτας, την διακίνηση κονύλων, και την χρήση πιστοποιημένου πατατόσπορου.

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Σήμανση πατάτας φαγητού

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, η διακινούμενη πατάτα φαγητού πρέπει να φέρει ειδική σήμανση που θα προσαρτάται υποχρεωτικά στη συσκευασία σε περίοπτη θέση αυτής ή στην περίπτωση μη συσκευασμένων κονδύλων που μεταφέρονται χύδην, στα συνοδευτικά έγγραφα.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει η ΔΑΟΚ Ηρακλείου, οι κόνδυλοι πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση:

Εφόσον παράγονται στη χώρα μας ή κατάγονται από κράτος μέλος της Ε.Ε., στην ειδική σήμανση αυτή, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός φυτοϋγειονομικού μητρώου του παραγωγού ή του κέντρου συλλογικής αποθήκευσης ή αποστολής.

Εφόσον είναι καταγωγής τρίτων χωρών πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση.

Σε κάθε περίπτωση, στη σήμανση της πατάτας φαγητού θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός από το μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών του παραγωγού ή του συσκευαστή, η χώρα και ο τόπος παραγωγής, η ποικιλία, ο αριθμός παρτίδας και το βάρος.

Διακίνηση κονδύλων πατάτας καταγωγής Κρήτης εκτός Κρήτης

Συνεχίζει να ισχύει η υπουργική απόφαση με τίτλο «Φυτοϋγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διακίνηση από τη νήσο Κρήτη εκτός Κρήτης κονδύλων πατάτας που δεν προορίζονται για φύτευση, για την πρόληψη της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας της πατάτας Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckerman και Kotthoft) Davis et al (Cms)».

Με την εν λόγω Απόφαση λαμβάνονται πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την ασφαλή διακίνηση εκτός Κρήτης κονδύλων πατάτας καταγωγής Κρήτης, οι οποίες δεν προορίζονται για φύτευση, ορίζονται οι απαιτήσεις και η διαδικασία έγκρισης διακίνησής τους καθώς και οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να διακινήσει εκτός Κρήτης κονδύλους πατάτας καταγωγής Κρήτης, που δεν προορίζονται για φύτευση, καλείται να απευθυνθεί στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Πατατόσπορος

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι παραγωγοί πατάτας υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο πατατόσπορο, που φέρει ετικέτα πιστοποίησης και φυτουγειονομικό διαβατήριο.

Στην περίπτωση χρήσης ιδιοπαραγόμενου πατατόσπορου, πρέπει αυτός να πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η φυτοϋγεία της καλλιέργειας και η αποφυγή διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Οι παραγωγοί που θα χρησιμοποιήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ιδιοπαραγόμενο πατατόσπορο πρέπει κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κάθε φορά καλλιέργειας και πριν τη συγκομιδή να υποβάλλουν αίτηση στις κατά τόπους ΔΑΟΚ προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δειγματοληψίες.

Επισημαίνεται τέλος ότι στους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης κονδύλων πατάτας (παραγωγούς, εμπόρους, συσκευαστές κλπ.) που δεν τηρούν τα ανωτέρω επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΠΟΕΔΗΝ: Θα κλείσουν ΜΕΘ αν δεν παραμείνουν στο ΕΣΥ οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές