Οι προθεσμίες αφορούν αιτήσεις τροποποίησης, μεταβίβασης ή και ανακλήσεων.

Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2022 θα διαρκέσει η υποβολή αιτημάτων τροποποιήσεων ή/και μεταβιβάσεων ή/και ανακλήσεων πράξης για το τρίτο έτος εφαρμογής (έτος 2022) για τη δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας».

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις Τροποποιήσεις» .

Στο μεταξύ, έως τις 4 Φεβρουαρίου παρατείνεται η υποβολή προτάσεων για τη δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (μικρά αρδευτικά). Αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως την 19/01/2022 με εμπρόθεσμη υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη (helpdesk) του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εντός της εφαρμογής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή συλλογικού σχήματος, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η Δευτέρα, 14/02/2022.

Σήμερα η κηδεία του 19χρονου Άλκη