Connect with us

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Ζ. Μακρή: «Δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους 3.310.000€ στους Δήμους Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς, Νοτίου Πηλίου και Σκοπέλου, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην ΔΕΥΑΜΒ από το ΥΠΕΣ»

Published

on

Μοιράσου το αρθρο!
Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Ν. Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ενημερώθηκε, αρμοδίως, για την έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών πρόσκλησης υποβολής προτάσεων από Δήμους, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Περιφέρειες για την πρόληψη & αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από κάθε είδους φυσική καταστροφή ένεκα σεισμών, πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, χιονοπτώσεων, παγετώνων κ.λπ. σε υποδομές αρμοδιότητας των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης (Αρ. Πρωτ.: 24703/22-03-2023, Κωδικός Πρόσκλησης: Π86-16 και ΑΔΑ: 6Ρ9046ΜΤΛ6-ΤΧΗ) θα πρέπει να εμπίπτουν στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και Διαχείριση Κινδύνων» του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού» του Υπουργείου Εσωτερικών και να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής). Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την ως άνω πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 30.000.000 ευρώ για την επικράτεια.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.ops.gr/ από την 31/03/2023 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 31/10/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης).
Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών της εντασσόμενης πράξης προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025», ενώ ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31/12/2025. Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο, δηλαδή εκείνον που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο της πράξης (στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την αξιολόγηση των προτάσεων διακρίνεται σε δύο στάδια: της πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης και της αξιολόγησής της ανά ομάδα κριτηρίων που αναφέρονται στην πρόσκληση. Κάθε πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.
Ειδικότερα για τον Νομό Μαγνησίας, το συνολικό ύψος της πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 2.310.000 € ενώ για την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε 1.000.000€ σύμφωνα με την εισήγηση της Υποεπιτροπής Κυβερνητικής Επιτροπής κρατικής αρωγής (Β’1078/26.2.2023) και καλούνται οι παρακάτω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να υποβάλουν προτάσεις με τα ακόλουθα αντικείμενα:

Whats App

Μπείτε στην ομάδα μας στο WhatsUP και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

α/α Δήμος/ΔΕΥΑ/Περιφέρεια Αντικείμενο πρότασης Πρόταση χρηματοδότησης (€) 1 Βόλου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα και κάλυψη δαπανών για αντιμετώπιση κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» 400.000 2 Βόλου Αποκαταστάσεις δικτύων, υποδομών και κτιρίων στην ΤΚ Σέσκλου που έχουν υποστεί ζημιές από ισχυρά καιρικά φαινόμενα κατά την προηγούμενη περίοδο 50.000 3 Ζαγοράς – Μουρεσίου Αποκατάσταση ζημιών αγροτικής οδοποιίας και λοιπές παρεμβάσεις σε υποδομές μετά από ισχυρά καιρικά φαινόμενα κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο στην ΤΚ Πουρίου 200.000 4 Ζαγοράς – Μουρεσίου Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία της 11.1.2022 σε λιμενικές υποδομές και δίκτυα σε Άγιο Ιωάννη 200.000 5 Ζαγοράς – Μουρεσίου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο δίκτυο ύδρευσης από τη θεομηνία «Άριελ» στην ΤΚ Μουρεσίου και ΤΚ Κισσού 150.000 6 Νοτίου Πηλίου Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από τη θεομηνία «Διομήδη» και κακοκαιρία 2023 150.000 7 Νοτίου Πηλίου Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας και δρόμων στην ΤΚ Λαύκου 50.000 8 Νοτίου Πηλίου Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία “Μπάρμπαρα” στην Δ.Ε. Μηλεών 100.000 9 Νοτίου Πηλίου Μελέτη για παρεμβάσεις σε ΔΕ Σηπιάδος 20.000 10 Ρήγα Φεραίου Αποκαταστάσεις ζημιών σε πλατεία Στεφανοβικείο από ακραία καιρικά φαινόμενα 250.000 11 Σκοπέλου Αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι του Λουτρακίου από ισχυρά καιρικά φαινόμενα 100.000 12 Σκοπέλου Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό (εσωτερικό και αγροτικό) δίκτυο μετά από ισχυρά καιρικά φαινόμενα σε ΤΚ Νέου Κλήματος και Γλώσσας 80.000 13 Σκοπέλου Αποκατάσταση βυθού λιμένα Σκοπέλου από την επιβάρυνση που προκλήθηκε λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων την προηγούμενη περίοδο 60.000 14 ΔΕΥΑ Μείζονος Περιοχής Βόλου Αντιμετώπιση συνεπειών λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη συνοικία Νεάπολης Δήμου Βόλου που επλήγη από πλημμύρα την 14.8.2022 και αναβάθμιση δικτύων ομβρίων περιοχής Νεάπολης και λοιπές επεμβάσεις 500.000 15 Περιφέρεια Θεσσαλίας Αποκαταστάσεις από πλημμύρες 2021 και 2022 1.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 3.310.000
Δεδομένης της σημαντικότητας της χρηματοδότησης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στον Ν. Μαγνησίας, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων γνωστοποιεί την δυνατότητα αυτή αφού πρώτα ενημέρωσε τους Δημάρχους των επιλεγμένων περιοχών.

Facebook

Μπείτε στην ομάδα μας στο Facebook και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Viber

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Google News

Ακολουθήστε το astratv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
ΕΛΛΑΔΑ1 λεπτό ago

Στους 9 οι νεκροί από το ναυάγιο με μετανάστες στη Μύκονο

LIFESTYLE10 λεπτά ago

Ποιο ζώδιο είναι το πιο ερωτικό και ποιο το πιο «αδιάφορο» στο κρεβάτι

ΕΛΛΑΔΑ16 λεπτά ago

Τράπεζα θεμάτων: Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας

LIFESTYLE26 λεπτά ago

Σχεδιαστής δημιουργεί φωτιστικά από πλαστικά μπουκάλια και αναβιώνει χειροτεχνίες από κάθε γωνιά του κόσμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ32 λεπτά ago

Τράπεζα Θεμάτων: Έντονες αντιδράσεις για το αλαλούμ για δεύτερη μέρα στα σχολεία

ΕΛΛΑΔΑ35 λεπτά ago

Πάτρα: Μωρό 15 μηνών κλειδώθηκε κατά λάθος στο αυτοκίνητο – Έσπασαν το τζάμι για να το βγάλουν

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ40 λεπτά ago

Ντάις: «Πρέπει να αλλάξουν πολλά στην Έβερτον»

ΚΟΣΜΟΣ44 λεπτά ago

ΗΠΑ: Επεισόδιο με κινεζικό μαχητικό πάνω από τη Νότια Σινική Θάλασσα (δείτε βίντεο)

LIFESTYLE49 λεπτά ago

Έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού με τον Ιωάννη Παπαζήση

VIDEO53 λεπτά ago

Θεσσαλική Γη 30/05/2023

Advertisement

Μπείτε στην ομάδα μας στο Discord και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


Μπείτε στην ομάδα μας στο Telegram και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Advertisement
Advertisement

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας ιδιωτικά και μοιράζεστε τα δεδομένα σας μόνο με τρίτα μέρη που καθιστούν δυνατή αυτή την υπηρεσία. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.

Δημοφιλή